Choď na obsah Choď na menu
 


Astro 2010

Prevzaté -prišlo poštou :Aktivizačné brány  2010

Aktivační brány a potenciál roku 2010
Úvodem
Intenzivní transformační

Intenzivní transformační proces na Planetě Zemi pokračuje i v tomto roce 2010. Tentokrát nepůjde
o přípravy jen v energetické rovině nebo duchovní oblasti, ale zaznamenáme výrazné posuny i
v realitě. Změny ovlivní více lidí. Probouzí se „druhá vlna“, aby se připojila k vývoji, a tím se vše
ještě zrychlí. Vědomé zapojení a aktivní spolupráce Lidstva se Zemí a Univerzem je klíčová,
protože bez nás lidí, svobodné vůle a vědomého rozhodnutí to nepůjde. Vesmírné síly tento vývoj
také podporují. Posílají Zemi a Lidstvu na pomoc nové světelné energie, které nás očišťují,
aktivují božské mistrovské kódy v naší DNA a jemných tělech i v krajině a přináší nám nové
nástroje ke změně.
Tyto vysokovibrační vlny světla proudí na Zemi skrze tzv. aktivační brány, které spojují svět
Duality se světem Jednoty. Někdy se můžeme setkat i s různými názvy, např. portály a koridory
interdimezionální, galaktické, hvězdné, mistrovské apod.
Obecně časově souvisí zejména s astrologicky významným obdobím Rovnodenností,
Slunovratů, úplňků, novolunní, zatmění Měsíce či Slunce - nebo numerologicky s daty
shodnými s mistrovskými čísly, jako například Mistrovská brána 8. 8. 2008, 9. 9. 2009, 10. 10.
2010 nebo brána listopadová 11:11, prosincová 12:12. apod. Mezi tyto významné aktivační brány
patří dále také křesťanské velikonoční a vánoční svátky. Zvláštní pozornost si zaslouží zejména
období, kdy se tyto energetické vlivy kombinují a vzájemně posilují.
Během těchto významných dní otevírají tyto světelné portály spolupracující duchovní síly
„nahoře i dole“ a vysokovibrační energie mohou těmito koridory volně plynout až k jádru
Země. Za normálních okolností se díky negativnímu „smogu“ Lidstva a hustému kolektivnímu
vědomí tyto jemné energie na Zem dostávají těžko. Díky vytvoření těchto portálů k nám konečně
tyto světelné vlny mohou proudit a vyživovat světelné mřížky Země, očišťovat, léčit,
obnovovat, aktivovat, posouvat, harmonizovat a podporovat nás v nějaké konkrétní oblasti.
Světelná brána vždy souvisí s nějakým kolektivním tématem, které nazrálo ke změně a posunu
v souladu s Vývojem všech. Jejich aktivační energie ovlivňují veškerý život na individuální i
kolektivní úrovni – na celé Zemi. Každá Bytost pociťuje jejich hluboký vliv a prožívá změny podle
úrovně svého probuzení či uvědomění, a to dokonce, i když tomu nevěří nebo si to neuvědomuje.
V roce 2010 se vývojová témata týkají hlavně vybudování a ukotvení nových struktur a
základů Nové Země; očisty a integrace celistvé ohnivé síly; zapojení mužské energie do vývoje;
sjednocení mužské, ženské a „třetí“ síly; probuzení Nového Vědomí Lidstva; obnovení našich
prvotních stvořitelských sil; aktivace naší kvantové DNA; objevu nových paradigmat v různých
oborech a oblastech; realizace našich božských poslání a naplnění našich snů v realitě – zkrátka
ukotvení a projev Ducha ve Hmotě a snesení Nebe na Zem.
Leden
V lednu byla první energetickou branou hned úplňková noc 31. 12. - 1. 1. a souvisela s
mistrovskými čísly 1– 2 – 3, což znamená Vývoj – Spolupráce – Tvořivost. Energie tohoto
úplňku vytvořila most ze starého do nového a pomohla přenést ty nejlepší dary roku 2009 – naše
duchovní poznání, pravdu, mistrovství a božské poslání – do realizačního roku 2010.
Rok 2010 je astrologicky pod vládou Kozoroha, jehož význam ještě umocnilo první novolunní
a zároveň Zatmění Slunce 15. 1. právě v tomto znamení. Tato lunární brána Nových Začátků
ohlásila konec starého a otevřela před námi nové „dveře“ a možnosti dalšího směrování
na individuální i kolektivní úrovni v mnoha oblastech. Aktuální kvadratura Saturna a Pluta
prověřila životaschopnost těchto nových potenciálů - někdy útokem, strachem, bojem, tlakem či
manipulací - pokusila se je ještě v zárodku ohrozit, zničit, zastavit nebo alespoň zbrzdit. Tím však
naopak pomohla k jejich ukotvení.
Nicméně tento „Začátek“ nebyl bezbolestný. Vše staré, malé, omezené, zkostnatělé a strnulé
muselo nejdříve uvolnit místo všemu novému – Nové Zemi, nové realitě, novým vztahům,
novým rolím a novému poslání v životě. Leden nás konfrontoval s mnoha omezujícími
kozorožskými energiemi starých paradigmat a struktur založených na strachu, kontrole a
oddělenosti.
Během této aktivační brány nových začátků 15. 1. se všechny tyto staré struktury otřásly
v samých základech na kolektivní - zemětřesení na Haiti - i individuální úrovni – objevily se střety
mezi starým a novým, strach ze změny, strach ze ztráty, nedůvěra, potřeba vymezení svého
prostoru, obhájení či zboření hranic a bariér. Očistná vlna světla protekla celou planetou a
obnovila vědomí společenství, sounáležitosti, lásky srdce, hodnoty lidského života a přinesla
naději na znovuzrození.
Únor
Únor byl měsícem probuzení a oživení. Země v lednu odpočívala a po náročném prosincovém
přesunu (12.12.2009) na své nové místo v rámci vesmírné hierarchie nabírala v klidu svého Středu
sílu k další zrychlené cestě. V únoru se opět pomalu začala probouzet do nového života.
Novolunní 14. 2. ve Vodnáři přineslo naléhavou potřebu svobody, rychlých změn a tvořivých
řešení. Vědomí Země – Gaia – proto povolala „Vesmír“, aby obnovil a posílil její stvořitelské síly.
Na archetypální úrovni došlo k obnovení primární tvořivé síly – elementu Ohně – očistou a
sjednocením všech jeho ohnivých aspektů (Beran-Lev-Střelec) a následným harmonickým
sjednocením s ostatními živly Vody, Vzduchu, Země. Aktivace prvotního Ohně je letošním
klíčovým tématem nejen v souvislosti s mužskou energií, ale také otevírá možnost příchodu
nové vyšší stvořitelské energie během roku.
Vodnářská energie novolunní 14. 2 . spolu se zesílenou ohnivou energií způsobila řadu střetů,
zvratů, rozchodů, konfliktů, nedorozumění a vyjasňování v řadě osobních, rodinných i pracovních
vztazích. Některé vazby z těchto třaskavých konfrontací vyšly posílené, jiné se rozpadly.
V každém případě však přinesly čerstvý vzduch a svobodu do našeho životního prostoru a vytvořily
podmínky pro probuzení „Druhé vlny“ během aktivační brány 22. 2. Aktivace těm, kteří do této
skupiny patří, způsobila možná nepříjemné tělesné symptomy – podrážděnost, bolesti hlavy,
kloubů, zubů, neklid, zvýšenou únavu nebo naopak nespavost apod. Tyto stavy brzy odezněly a
místo nich začalo převládat uvolnění, lehkost, radost a nadšení předznamenávající skvělé
dobrodružství.
Březen
Březen je obdobím zásadních rozhodnutí. Tento měsíc začne i skončí dvojitou mistrovskou
branou 3. 3. a podobně jako na přelomu roku 2010 vytvoří přechod - most – tentokrát mezi naší
starou a novou rolí v životě, mezi snem a skutečností, světem duchovním a hmotným.
První teplé sluneční paprsky nás už v únoru začali probouzet ze snů do reality. Nyní nás povzbuzují,
abychom vzali svůj život do svých rukou, vážně si udělali čas a podívali se do svého srdce, po čem
vlastně touží. Máme si odpovědět na otázky - kam mne moje duše vede, co je mým
vyšším dobrem a cestou, co chci tvořit, čím chci být, s kým chci být, kde mám být a čemu
mám věnovat svou energii, čas a pozornost?
Během sebezkoumání možná objevíme, že různé části naší bytosti mohou mít různá přání. Něco si
volíme na úrovni Duše, něco jiného chce osobnost, ego, tělo, naše vnitřní žena, nebo jinam míří náš
vnitřní muž. Až do našich přání začnou v další fázi roku proudit intenzivní ohnivé energie, je třeba,
aby našly svůj pravý cíl a jeho realizace nás spíše potěšila. Připadná roztříštěnost našich záměrů by
mohla v budoucnu zmařit reálné výsledky našeho tvořivého snažení. Vodní Energie Ryb
v kombinaci s ohnivým Beranem nám pomůže sjednotit naše přání na více úrovních,
rozhodnout se celistvě „jako jeden muž“ a snést své vyšší záměry skrze ohnivou sílu pohybu
nejdříve do těla a potom i do reality.
Podpoří nás i novolunní v Rybách 15. března , které přinese hlavně inspiraci, více nás spojí
s naší duchovní podstatou a z mlhy se začnou vynořovat možná první konkrétní obrysy našich
nových rolí a cesty. Možná je to něco, po čem už velmi dlouho toužíme, ale zapomněli jsme na to.
Možná se naše božské poslání a skutečná role v našem životě objevila teprve nedávno. Přijatá vize
nebo myšlenka byla možná jen letmá, mlhavá, nebo jsme si zatím na tak velký a úžasný úkol
netroufli.
Beraní energie Jarní Rovnodennosti 20. března nám dodají odvahu, abychom věřili svému
instinktu, pustili se do nových projektů, popustili uzdu fantazii, co se týče nových možností a
troufli si konečně důvěřovat své vnitřní síle, mistrovství a moudrosti. Světelná vlna tohoto
portálu bude obsahovat nejen tvořivé impulzy, ale i potřebnou ráznost při dalším prosazení našich
nejkrásnějších snů do reality.
Úplňková brána ve Vahách (Slunce v Beranu) 30. 3. opět vytvoří most jako na začátku měsíce,
přinese novou vyrovnanost a pomůže nám ukotvit naše záměry v realitě. Snese lásku,
podporu a ty správné aktivační kódy z roviny našeho Duchovního Já (nadvědomí) skrze naše
vědomí až do hloubky našeho Bytí (podvědomí), do buněk našich kostí - do naší DNA. Povede nás,
abychom začali s hlubší energetickou očistou, detoxikací a úklidem uvnitř i okolo. Můžeme
využít tohoto přechodu - energetického mostu - a pomalu se připravovat na další sestup dolů - až ke
svým kořenům - které v dubnu mocně očistíme, obnovíme a postavíme tak pevnější základy pro
další vývoj.
Duben
Duben je měsícem vybudování nových kořenů a pevných základů pro další vývoj. Březnová
úplňková brána nám pomohla sestoupit k našim kořenům. V dubnu proto budeme vyzváni,
abychom se podívali na nezpracovaná témata „kořenové čakry“ - základní strachy, viny, tajemství,
rodovou karmu, odkaz předků, na archetypální úrovni i vztah k „Matce“ Přírodě a „Otci“ Vesmíru.
Mohou se proto přihlásit o slovo dávné nebo dlouho neřešené problémy a tajemství v rodině, které
prověří skutečnou hodnotu rodinných vztahů. Jejich odkrytí a dořešení nám však konečně pomůže
osvobodit se z karmických pout, zbavit se genetické zátěže, vymanit se ze své "tradiční" role
v rodové hierarchii a zařadit se spíše jako Bytost do hierarchie své „Posvátné Světelné Rodiny“.
Do tématu nás uvede velmi silná aktivační brána velikonočních svátků 2. – 5. dubna, kdy se
novým způsobem podíváme na archetyp Svaté Rodiny. V tomto roce Kozoroha se bude mimo jiné
zásadním způsobem měnit struktura rodové hierarchie, podstata rodinného systému a tradiční,
svazující rodinné vztahy. Velikonoční brána nám umožní přehodnotit a případně vytvořit nové
paradigma rodiny – Posvátné Rodiny. Nejde jen o naši rodinu, naše rodinné vztahy, našeho otce a
matku. Všichni jsme jednou velkou Rodinou, do které patří i naše Světelná Rodina a spřízněné
duše z našeho Hvězdného Domova. A tady na Planetě Zemi jsme všichni Doma - všichni máme
jeden Domov. A také naše fyzické tělo je jedinečným Domovem pro naši dokonalou duchovní
podstatu.
Proto další energetická brána novolunní v Beranu 14. 4. naváže na velikonoční neděli 4. 4 . a
spojí nás s mistrovským kódem 44, který nám přináší - „rovnováhu mezi duchovním a fyzickým,
změny v uspořádání našich evolučních labyrintů a vytvoření základů našich Nových Životů“.
Díky dubnové světelné vlně od novolunní k úplňku ve Štíru (Slunce v Býku) 28. 4 ., která v sobě
nese speciální kódy, se naše genetická zátěž začne čistit doslova „až do morku našich kostí“.
Umožní hlubokou očistu krevního řečiště na buněčné úrovni, pročistí naši krystalickou
strukturu a vytvoří základ pro pozdější podzimni aktivaci kvantové DNA.
Na fyzické úrovni lze proto v průběhu roku očekávat častější bolesti kloubů, svalů, páteře, zubů,
hlavy, také úrazy, zlomeniny, výrony, migrény, poruchy spánku, soustředěnosti, chronickou únavu
apod. Fyzické tělo potřebuje posílit a podle hesla „Prevence je nejlepší lék“ - je dobré zařadit do
svého rozvrhu pravidelně dostatek péče, odpočinku, relaxace, masáže, zdravou stravu
bohatou na živiny, nenáročné cvičení - vhodná je jóga, pilates, tanec, plavání, procházky
v přírodě, koupele bylinné nebo solné, práce s krystaly apod., které tělo podpoří v jeho
hlubokém transformačním procesu.
Květen
Květen je měsícem nové naděje a radosti z prvních tvořivých krůčků na naší nové cestě. Pocítíme
nový optimismus, dopřejeme si relaxaci a vychutnáme si lehkost Bytí. Naše tělo prošlo v dubnu
mocnou očistou a díky tomu se může naše duchovní podstata – Pravé Já – v našem těle lépe ukotvit
a tvořivě projevit. Můžeme si tak plnými doušky užívat tvoření, hru, radost a zábavu s dětmi či
přáteli. V květnu budeme moci konečně (a možná poprvé) zakusit čistou radost z Bytí ve hmotě a
začít přenášet vizi Nové Země do reality.
Země nám ukáže svou přívětivou tvář a prostřednictvím harmonických energií novolunní
v Býku 14. 5 . nás pozve do Přírody, abychom si užíli hojnost jejích darů - tepla, lásky, výživy,
bezpečí, jistoty, radostí a potěšení ze všech stran. Podpoří nás v realizaci našich úžasných projektů a
tak budeme moci začít budovat krásnější a bezpečnější místo k životu pro nás a všechna stvoření
Matky Země.
Během noci 27. – 28. 5. můžeme očekávat velmi silný úplněk ve Střelci (Slunce v Blížencích),
protože během této noci dojde zároveň ke vstupu Urana do znamení Berana. Uran se dlouhých 7
let nacházel v bezpečné láskyplné náruči oceánské Jednoty Ryb stejně, jako se lidská bytost nachází
9 měsíců v bezpečí dělohy a v Jednotě s matkou. Uran = Vývoj = Dítě se nyní pokouší prodrat -
zrodit - prorazit do života s mnohem větší razancí. Probouzí se z Nevědomí k Plnému Vědomí.
Je možné, že během této světelné brány (a noci?) se narodí nebo „počne“ hodně dětí, které mají
přispět významným způsobem k dalšímu pokroku Lidstva. Je také možné, že tato vlna Světla nám
přinese nějaké nové poznání, paradigma, myšlenky, poselství, technologie nebo další nástroje pro
kvantový růst a léčení Lidstva. Čeká nás další bezesná, magická, dobrodružná a „plodná“
květnová noc Lásky!
V každém případě tato brána souvisí „se zrozením Nového Vědomí Lidstva“ a jako při každém
„porodu“ bude potřeba hodně podpory, lásky, ochrany a jednotné skupinové spolupráce Bytostí
duchovních (Neptun + Jupiter) i Lidských (Blíženci).
Červen
Červen otevře klíčové téma roku a nebývalou měrou zaktivuje mužskou ohnivou energii, aby
se zapojila a ochránila nově zrozené Vědomí Lidstva. V červnu vstoupí do Berana i Jupiter a
symbolicky se tak připojí k dosud křehkému Uranovi. Energeticky se může zopakovat lednové
téma „Nových Začátků“, které bez mužské ochrany málem už v zárodku podlehly útokům Saturna
a Pluta. Doufejme, že Uran tentokrát pod ochranou Jupitera odolá náporu Saturna a Pluta lépe.
Vývoj a duchovní růst byl v posledních letech doménou spíše žen, které již ze své podstaty mají
blíže k Zemi, Životu a Vývoji (Vývoj = Dítě). V posledních letech odvedla Ženská Síla dobrou
práci, přestože ve své snaze o změny a duchovní růst byla spíš osamocená. Ostatně stejně, jako je
v současnosti mnoho žen samo na výchovu dětí, protože oslabená Mužská Síla nedokáže nést
zodpovědnost za děti, za rodinu, za Život. Má co dělat, aby nezničila sama sebe i všechny ostatní.
Ničivá síla a destruktivní „moc“ mužské populace dosáhla svého kritického bodu a je třeba zásadní
nápravy. Muži začnou "ztrácet pevnou půdu pod nohama" a budou muset začít hledat Sílu hlouběji
v sobě. Klíčové změny odstartuje právě konjunkce Jupitera a Urana a hlavní posuny proběhnou
v jednotlivých fázích ještě letos „od Slunovratu do Slunovratu“. (mimochodem tato konstelace
probíhala na podobném místě v podobném období v roce 1927).
Pro ženy, které statečně pokračovaly v náročné cestě bez svých správných protějšků a jsou už
znavené, je to dobrá zpráva! V následujících měsících dojde díky novým aktivačním vlnám
k probuzení vyzrálých sebe-si-vědomých mužů, kteří začnou žít svou Mužskou Sílu a nabídnou
jí ženám a Životu - moudrost, vedení, klid, oporu a ochranu. Můžeme se konečně těšit z nových
Duchovních Partnerství, protože mnoho partnerských Duší (dvojpaprsků) se letos najde a spojí
v realitě. Zároveň se ale zřejmě i rychleji rozpadnout ta partnerství, která spolu vibračně zásadně
nesouzní.
Tato touha po Jednotě v partnerství, potřeba láskyplných, svobodných a skutečně léčivých
partnerských vztahů zesílí právě během Novolunní v Blížencích 12. 6. , které začne zázračně
spojovat mnoho blíženeckých Duší. Spojením mužské síly Ohně – Tvořivost a ženské síly Vody –
Lásky bude transformační proces plynout rychleji, snadněji, bezpečněji. Přes tato Spojená Srdce
bude na planetu proudit více Světla, nových energií, informací a přání našich srdcí se začnou
rychleji manifestovat ve hmotě.
Síla aktivační vlny Letního Slunovratu 21. 6. vyzve na archetypální a kolektivní úrovni celou
mužskou populaci k vědomé spolupráci. Je načase, aby se muži ve větší míře tvořivě připojili
k vývoji a stali se opět aktivními Strážci a Ochránci Vývoje.
Sabiánský symbol 1. stupně Berana, kde se nachází Uran - „Žena, která právě vystoupila
z oceánu. Objímá jí tuleň“ - má však pro nás v této souvislosti zásadní poselství. Upozorňuje na
„vynoření nových forem a potencialit vědomí“, které se „tuleň“ pokouší ochránit tolik potřebným
láskyplným objetím. „Tuleň“ však není dost silný, může je strhnout zpět do „oceánu“ nevědomí a
představuje spíš „krok zpět ve vývoji“. Symbolicky je zatížen minulostí, strachem, slabostí a
nejistotou, a tak reálně hrozí, že svou roli ochránce nezvládne a díky tomu může celý vývoj –
kvantový skok vědomí – skončit opět neúspěchem nebo jako v minulosti katastrofou.
Mužská archetypální síla bude muset proto nejdříve projít hlubokou Plutonskou krizí,
transformací, očistou a obnovou. Bude se muset zbavit všech pokřivení z minulosti a také
Saturnských „neduhů“ – karmické zátěže, strachu, nejistoty, omezení, tvrdosti, lineárního myšlení,
lpění na pevných strukturách a tradičních omezujících systémech atd.
Toto téma začne otevírat již úplňková brána v Kozorohu (Slunce v Raku) 26. 6., která obrátí
naši pozornost k našim prvním mužským autoritám - otcům, dědům a mužským předkům .
Aby se současní muži mohli stát skutečně silnými vzory, laskavými autoritami a moudrými
ochránci svých mnohem vyspělejších „uranských“ dětí a porozuměli jim, potřebují se nejdříve
vyrovnat se zraněním svého Vnitřního Dítěte a „ne-mocí“ svou a svých mužských „archetypálních
Pra-vzorů“.
Na svět začínají přicházet - Děti Nové Země - které v sobě totiž ponesou neuvěřitelnou sílu a moc a
budou potřebovat otce, kteří je naučí s touto silou zacházet novým způsobem – s láskou a úctou
k veškerému Životu. Skrze ně (i jejich otce) se navíc začne již velmi brzy na Zem snášet nová
stvořitelská síla, která tady na Zemi dosud neměla obdoby a bude na nás, jestli s ní budeme
tvořit nebo ničit.
Červenec
Červencové energie Zatmění Slunce vynesou na povrch další nezpracovaná či vytěsněná
témata související s ničivou, temnou stránkou ohnivé energie. Můžeme očekávat velmi
dramatické události jak na individuální, tak kolektivní úrovni. Budeme se muset podívat do naší
minulosti a uvědomit si, jak jsme s touto energií zacházeli, proč jsme se jí tolik báli, proč jsme ji
potlačili nebo prostě odmítli ve svém životě. Budeme se muset možná konfrontovat s mužskou
slabostí, zbabělostí, hloupostí, nezralostí, nezodpovědností, lehkomyslností, omezeností, strachem,
kontrolou, nadutostí, arogancí, agresivitou, ničením a násilím atd.
Energetická brána Zatmění Slunce a novolunní v Raku 11. 7 . zabrnká na tyto kvality zřejmě
nejdříve na citové, emocionální, vnitřní a osobní rovině. Mohou se projevit v podobě starých
zranění z dětství nebo opomenutých destruktivních vztahových či rodinných programů, kterým je
třeba se věnovat. Během následujícího úplňku to možná pocítíme na kolektivní či archetypální
úrovni.
Během úplňkové brány ve Vodnáři (Slunce ve Lvu) 25. 7. se spojí s vývojem (Uranem
v Beranu) všechny ohnivé aspekty - astrologicky symbolizované Sluncem v domovské energii
Lva v trinu na střelcovského Jupitera v Beranu. Nicméně ostatní planety jsou vůči těmto ohnivým
kvalitám v silné opozici. Stabilita a stálost Slunce ve Lvu se setká s potřebou svobody a změny u
Luny ve Vodnáři. Uran na 1. stupni Berana (Vývoj) bude muset ustát svou křehkou pozici proti
Saturnu, kde půjde o střet nových a starých struktur, budoucnosti a minulosti, nových a
starých paradigmat, nových a starých způsobů myšlení. I Merkur ve Lvu (a Mars v Panně v
konjunkci se Saturnem) zkusí obhájit své omezené lineární myšlení proti silnější opozici
kvantového vědomí Neptuna ve Vodnáři. A rovněž temná stránka nejsilnější síly na Zemi – Pluta –
se nevzdá bez boje své dosavadní pozice a skryté moci. Pluto v kvadratuře zkusí všemi
prostředky ohrozit, zmanipulovat, potlačit, umlčet, zničit či oslabit retrográdního Jupitera,
aby nemohl dospět a dorůst do své moudré Síly, uvědomit si svou duchovní podstatu a snést
bezpečně na Zem novou kosmickou sílu Stvoření.
Tyto energetické střety a boje v důsledku mohou způsobit silné napětí, turbulence, očistné,
dramatické nebo přímo katastrofické situace nejen v osobním životě a ve vztazích, ale na celé
Zemi. Může se to projevit jako další ničnivé zemětřesení, výbuch sopky na Zemi či pod vodou,
přílivové vlny, sužující vlny horka a sucha nebo nový válečný konflikt.
Je však třeba zdůraznit, že smyslem této úplňkové brány není ničit, ale očistit, posílit a sjednotit
všechny ohnivé aspekty tak, aby dokázaly v jednotě snést na Zem již zmiňovanou novou
stvořitelskou energii, která bude znamenat novou hojnost pro všechny, urychlí manifestaci
vyšších vibrací a pozitivních změn v realitě, vybuduje Novou Zemi ve hmotě a zlepší životní
podmínky nás všech.
Srpen
Srpen přinese zmírnění destruktivních sil mužské energie a vytvoří podmínky pro zářijové
smíření obou polarit na všech úrovních.
Během novolunní ve Lvu 10. 8. trochu poleví obrovské napětí z předchozích týdnů. Bude pro
nás o něco snadnější s láskou přijmout i temné stránky vnitřních i vnějších ohnivých kvalit a
integrovat je na individuální i kolektivní úrovni. Budeme se moci znovu otevřít jemnějším
tvořivým impulzům, radosti a díky obnovené důvěře i nové hlubší spolupráci a partnerství s muži.
Tím vytvoříme prostor pro opravdové uzdravení a budeme moci přijmout nové harmonické energie.
V našich životech se budou moci začít plně projevovat také pozitivní aspekty celistvé ohnivé síly -
čistá radost, vitalita, nadšení, tvořivost, hojnost, sebe-vědomí, ochrana, klid, laskavost,
velkorysost, spravedlnost, pravda, moudrost atd.
Na hlubší úrovni nás v tomto léčení podpoří úplňková brána 24. 8. a skrze koridor Ryby –
Panna k nám budou proudit jemné očistné, hojivé a obnovující energie. Tyto světelné vlny
budou obsahovat opravdu léčivé vibrace pro naše fyzická i jemnohmotná těla. Tak se začnou
hojit a uvolňovat všechny prožité negativní emocionální stopy a zážitky i na buněčné úrovni. To
nás připraví na podzimní vlnu světla, která přinese další aktivaci kvantové DNA.
Září
V září přijde dlouho očekávané vyrovnání polarit. Během novolunní v Panně 8. 9. ještě může
doznívat proces uzdravování. Většinou se však budou naše životy ukotvovat a energetická pole po
přestavbě stabilizovat. Najdeme rovnováhu s okolním světem a začneme se usazovat v nových
osobních, rodinných i společenských strukturách. Náš život se bude vracet do „normálu“, ale
budeme ho muset asi jinak definovat. Naše hodnoty, priority a potřeby se hodně posunuly. Začneme
se možná na svět dívat úplně novýma očima a uvidíme, jak vyšší realita začíná pomalu vstupovat do
našeho každodenního života.
Obnovená stabilita nás připraví na přijetí sjednocující vlny brány Rovnodennosti 23. 9., která
bude v tento den posílena ještě aktuální silou úplňku v Beranu (Slunce ve Vahách). Tato silná
aktivační brána se pokusí novým způsobem smířit, vyrovnat a sjednotit mužskou a ženskou polaritu
na individuální i kolektivní úrovni v dalších aspektech. Ve svých vztazích budeme zažívat novou
harmonii, svobodu, důvěru, spokojenost a naplnění. Spojí další vlnu partnerských Duší, jejichž
směrování, další cesta a božské poslání jsou ve vzájemném souladu. Objeví se hodně
partnerských dvojic, které už dokážou „žít Lásku“ a Být „Jedno Srdce“. Světlo podpoří hlavně
partnerské vztahy, které jsou připravené jednotně spolupracovat v realitě a zaujmout společné místo
ve vývoji.
Sjednocující energie této brány zvýrazní ještě právě probíhající retrográdní konjunkce Jupitera
s Uranem na 29. stupni Ryb . Propojuje do Jednoty opět tři hlavní archetypální síly – Neptuna
(Zdroj Lásky a Života) – Jupitera (Strážce Vývoje) - Urana (Vývoj) stejně jako během květnové
úplňkové brány, ale na mnohem vyšší úrovni. Vytváří prostor pro hlubokou Celistvost a Integritu
uvnitř i navenek při zachování Individuality.
Obraz sabiánského symbolu tohoto stupně - „ Světlo prochází hranolem a láme se do mnoha
barev“ - je dost výmluvný. Tento symbol nás během tohoto „podzimního vyrovnání“ upozorňuje
na příchod velmi silné stvořitelské energie "Prvotního Vědomí". Jeho mimořádně čisté Světlo
dokáže totiž celistvě přijmout a unést jen „Diamant“. Světlo Jednoty proteče skrze „diamant“
(hranol), tj. sjednocenou mužskou polaritu s podporou ženské a opět se rozdělí na aspekty při
zachování Celistvosti Prvotního Světla ve všech jeho částech.
Čisté Bílé (Univerzální) Světlo – Jednota – Vědomí je ve své podstatě celistvé a přirozeně
obsahuje Vše-Co-Je a všechny barvy spektra. Tady na Zemi ve světě duality se dosud ve své čisté
prvotní Síle realizovat nemohlo, protože bychom jeho vibraci neunesli. Proto se jeho Světlo na
Zemi mohlo bezpečně manifestovat pouze „roz-dělené na aspekty“. Proces vývoje na Planetě a její
prosincový posun (12. 12. 2009) na nové místo v hierarchii Univerza, však oba světy otevřel
většímu splývání a přinesl potřebné nástroje ke změně. Od roku 2008 se začaly na Zemi
ukotvovat mistrovské energie Nové Země - „perleťová“ (celistvá ženská energie) a
„diamantová“ (celistvá mužská energie) vibrace – které jsou schopné ve spolupráci snést a
realizovat „Prvotní Vědomí“ (celistvá "třetí energie").
Vyšší duchovní archetypální polarity Neptun a Jupiter prošli velkým vývojem již loni během
konjunkce ve Vodnáři a obnovily své mistrovské role a kvality. Teď budou mít (snad) dost síly,
aby snesly v jednotě na Zem tuto novou uranskou sílu, která je mnohem „VĚTŠÍ“ než oni. (viz
dubnová velikonoční brána).
Říjen
V říjnu nás čeká jedna z nejsilnějších energetických aktivačních bran 10.10.10, neboli 1-1-1.
Jedná se o galaktickou bránu, která nás spojí s naší Hvězdnou Rodinou, naším duchovním
počátkem, naším Zdrojem.
V minulém měsíci jsme dosáhli nové rovnováhy s vnějším světem a ukotvili naše partnerství.
Novolunní ve Vahách 7. 10 nás upozorní na potřebu hlubšího naplnění a vnitřního klidu a
míru. Tato energetická brána nás připraví na světelný portál 10.10.10 a ukáže nám, že je třeba
nejdříve najít vnitřní harmonii a dosáhnout celistvosti na úrovni Jednoty Těla – Duše – Ducha - naší
Multidimenzionality.
Mistrovská brána 10. 10. 2010 otevře intergalaktický koridor a umožní nejen spojení různých
paralelních dimenzí pozemské Duality a Jednoty, ale na některých místech téměř splynutí,
překrytí, prolínání těchto realit. Je možné, že dojde i na „blízká setkání třetího druhu“. Světlo této
aktivační brány v sobě ponese světelné kódy našich Hvězdných domovů a další speciální
aktivační kódy. U všech připravených dojde k aktivaci kvantové DNA, která otevře naší
hvězdnou paměť a umožní nám čerpat přímo z našich akašických záznamů Duše. Budeme
moci začít větší měrou používat své dávné talenty, zkušenosti, nadsmyslové schopnosti, duchovní
energie a nástroje. Díky aktivaci kvantové DNA bude nebývalou měrou posílen náš imunitní
systém, který nás lépe ochrání před nežádoucími vnitřními i vnějšími vlivy. Naše tělo se začne
zcela přirozeně navracet do své prvotní celistvosti a rovnováhy, naše buňky začnou
procházet rychlejší regenerací a obnovou. Navíc získáme čistší spojení s naším Zdrojem,
Hvězdným Domovem a Světelnou Rodinou, která s námi naváže hlubší komunikaci a spolupráci.
Konečně se budeme cítit i na Zemi a v dualitě jako Doma, v kruhu svých nejbližších, kteří nás
dokonale znají a přijímají.
Úplňková brána v Beranu (Slunce ve Vahách) 23. 10 . vyzve opět ke spojování nejen v
partnerství, ale hlavně v rámci širšího Společenství. Hlavním úkolem této úplňkové brány je však
ve větší míře manifestovat novou čistou stvořitelskou Sílu Prvotního Vědomí skrze
skupinovou spolupráci a "Jedno Srdce" Lidských a Duchovních Bytostí.
Budeme proto zcela přirozeně a snadno přitahovat a potkávat další spřátelené Duše ze své
duchovní Rodiny, poznávat své „staré známé“ z mnoha předchozích inkarnací a Hvězdného
Domova, se kterými máme duchovní Posvátné Smlouvy ohledně spolupráce na Vývoji. Začnou
se zcela přirozeně vytvářet Společenství spřízněných Duší, s kterými můžeme sdílet své nové
poznání a jedinečnost. Budeme se zcela přirozeně vzájemně doplňovat a podporovat v růstu,
realizaci božských poslání a ukotvování mimořádných talentů, schopností a mistrovství.
Listopad
V listopadu si uvědomíme skutečnou Sílu našich partnerství a přátelství. Dojde k obnovení a
ukotvení přirozených rolí čisté ženské a mužské archetypální síly. Potvrdíme si význam kvalit
jako odpovědnost, spolupráce, důvěra, rovnocennost. Naše nové role a božská poslání se pevněji
usadí a získáme novou jistotu na své nové cestě. Objevíme, že umíme lépe naslouchat svému
moudrému vnitřnímu hlasu, svému Srdci, své Duši. Zcela přirozeně a bez námahy budeme k sobě
přitahovat vše potřebné ke spokojenému životu. Začneme s novou sebedůvěrou a samozřejmostí
používat své duchovní i světské schopnosti, nástroje, dary, talenty a vnitřní zdroje, jako by byly naší
součástí odjakživa. Budeme se cítit lépe ve svém těle, ve svém životě, protože dokážeme tvořivě
naplňovat své potřeby v hojnosti.
Během novolunní 6. 11. a mistrovské brány 11.11 budeme zažívat nový pocit svobody a
nezávislosti uprostřed nových společenských struktur, které nám umožní být otevřeně sami
sebou. V říjnu jsme si možná poprvé uvědomili svou jedinečnou a mimořádnou hodnotu, objevili
jsme svou pravou podstatu, účel a poslání na Zemi. Budeme hledat příslušné místo v nových
přebudovaných strukturách, abychom realizovali svůj nejvyšší potenciál ve všech směrech. Tím se
vytvoří nový prostor, nová místa a pracovní příležitosti. Budeme efektivněji spolupracovat, protože
vznikající "společnosti" budou tvořit na principu společných záměrů, důvěry, podpory. Potáhnou za
jeden provaz, protože budou mít stejný cíl - přirozeně tvořit a vědomě žít a naplňovat individuální
poslání v souladu se Životem.
Síla světla úplňku v Býku (Slunce ve Štíru) 21. 11. 2010 podtrhne magickou bránu
mistrovských kódů 21:12 a odstartuje konečné ukotvení všech letošních aktivací. Máme
stabilizovat všechny naše osobní i rodinné vztahy a ukotvit se v nových světelných mřížkách a
osobních, zemských, duchovních, společenských i pracovních strukturách. V neposlední řadě
musíme také do prosincového Slunovratu 21.12.2010 stihnout usazení naší kvantové DNA až „do
morku kostí“ - do naší zářivější krystalické struktury těla - jak jsme na to naši dvou-vláknovou
biologickou DNA připravili již během úplňkové brány „Býk – Štír“ v dubnu - a rozzářit i svá
Světelná Těla nebývalým jasem.
Prosinec
Prosinec je jako vždy hlavně o dokončení a završení celoročního snažení. Na závěrečnou
bilanci, zhodnocení a případné zpracování neuzavřených témat tentokrát však nebude moc času,
protože rok 2010 skončí a symbolicky se uzavře již na Slunovrat 21. 12. 2010.
První bilanci a účet nám vesmír vystaví již během novolunní ve Střelci 5. 12 . Věřím, že u
většiny budou převládat položky na straně zisku, ať již ve formě hojnosti darů, nových zdrojů,
vztahů, přátelství, větší síly, sebejistoty, důvěry či laskavé podpory a vzájemnosti v rámci Světelné
Rodiny. Snad nám naše osobní bilance dá dobrý důvod ke spokojenému „završení“ a stane se
začátkem oslav nejen vánočních svátků "narození Krista", ale hlavně našeho vlastního
zrození do plného „kristova vědomí“.
Tento rok symbolicky uzavře a všechna naše „stvoření“ ukotví a zapečetí velmi silná
energetická brána Zimního Slunovratu 21. 12. Kromě toho bude tento den energie
„Završení“ posílena nejen Zatměním Měsíce a posledním úplňkem toho roku (Střelec –
Blíženci), ale navíc začne působit na přelomu roku i třetí – závěrečná - fáze konjunkce
Jupitera a Urana ve znamení Ryb. Tato astrologická konstelace skrze toto pevné sjednocení
archetypálních kvalit Neptuna (Zdroje Života a Lásky) – Jupitera (Ochránce a Strážce Vývoje) –
Urana (Vývoj) potvrdí aktivaci nové celistvé Stvořitelské Síly Ohně, sjednocení mužské a ženské
polarity a připojení mužské energie k vývoji.
Aby toho nebylo málo a pochopili jsme jasně fázi prosincového „uzavření“, tak klíčové slovo
sabiánského symbolu 27. stupně Ryb (umístění Urana) – „Úplněk sklizně zalévá jasné
podzimní nebe“ opět upozorňuje na „ZAVRŠENÍ“ a přináší „světlo naplnění a požehnání dobře
vykonané práci“. Přišel čas sklidit plody svého snažení a podívat se, zda jsme vypěstovali, co jsme
letos v březnu naším záměrem zaseli.
Do této doby bychom tedy měli dát všechny své záležitosti do pořádku a začít se připravovat na
rychlý start do dalšího roku. Rok 2011 bude pod vládou Vodnáře a Urana. Odstartuje velmi
svižně už Zatměním Slunce 4. 1. a symbolicky začne super "galaktickou" branou - „1:1:1“ v
kombinaci se magickým kódem "14" - dne 14. 1. 2011 , která nám otevře dveře do úplně
Nového Světa plného hojnosti, vzájemné lásky, sounáležitosti, spolupráce, celistvosti, osobního
naplnění, svobody a Nového Vědomí Lidstva.
Závěrem
Toto jsou vize, vhledy a možná varianta potenciálů roku 2010, jak mi přišly během magické
úplňkové noci 27. února 2010. Až čas potvrdí přesnost tohoto výhledu a uvidíme nakolik budu
muset tuto vizi přehodnotit a zaktualizovat. Zatím jsme totiž jako Lidstvo nedospěli ani k první
velké aktivační bráně Jarní Rovnodenností, která je okamžikem zásadního ROZHODNUTÍ každého
z nás. Co si vlastně přejeme v tomto roce vypěstovat a sklidit, jaké jsou naše priority a jakou
cestou se vydáme? Rozhodne se skutečně dost mužů pro spolupráci na vývoji? Bude „Uran“
díky jednotné podpoře „Neptuna“ a „Jupitera“ opravdu dost silný a životaschopný, aby
dokázal vládnout příštímu vodnářskému roku? Podaří se přinést letos na Zem novou
„uranskou“ stvořitelskou energii?
Vývoj a posuny na planetě Zemi si tvoříme sami svou svobodnou vůlí. Pokud budu muset výše
zmíněné upravit, tak doufám, že pouze k lepšímu.
Mějme teď v předjarním období na paměti, že se před námi otevírají opravdu úžasné možnosti nové
naděje, radosti, naplnění, hojnosti a podpory. Můžeme si proto dovolit být ve svých záměrech
velkorysí, optimističtí, odvážní. Dovolme si tentokrát ve svém rozhodování rozmach a svou laťku
nároků a záměrů držme pořádně vysoko!
Ať se nám všem letos podaří sklidit plody svých nejkrásnějších přání a položit základ pro krásnější
Novou Zemi nás všech…….
zapsala Daniela, 27. 2. - 2. 3. 2010
(Obrázek "Opal Gate" převzat z webu autora © Kagaya www.kagayastudio.com)
Poznámka pro kopírování:
„Pro Školu kvantové astrologie a web www.astrohry.cz napsala Daniela Viplerová. Tuto verzi je
možné dále kopírovat a volně šířit nekomerčním způsobem pouze v nezkrácené a neupravené
podobě, pokud budou uvedeny zdroje včetně všech aktivních odkazů a celé této poznámky

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 215710
Mesiac: 1428
Deň: 34