Choď na obsah Choď na menu
 


Transformácia Splnené priania

Prevzaté

Transformácia

Čím platíme za splnené priania


Čo sa stane, keď si človek praje pre seba magicnejakú pozemskú vec (peniaze, lásku,úspech…)? Prianie samo o sebe je procesom veľakrát predstavovaného obrazu toho, čo chceme, sprevádzaného silnými emóciami. Čím silnejšie je prianie, tým vyššia je úroveň emočných prežitkov a tým viac energie sa uvoľní do jemnohmotného sveta. Takéto silné emočné vyžarovanie je zachytávané duchmi, ktorí užívajú energiu odpovedajúcu pre svoju vlastnú existenciu a časť používajú na vytváranie našich nutných záležitostí.  – s prianím, aby došlo k ich realizácii. Znamená to, že čím viac energie bolo vydanej na realizáciu danej záležitosti, tým rýchlejšie sa to môže splniť. Na tomto princípe sú založené všetky západné techniky, vedúce k dosiahnutiu úspechu. Odporúčajú človeku, aby sa v určitom smere samostatne programoval na úspech a pritom stále do seba vkladal vieru v dosiahnutie cieľu cestou stáleho opakovania svojho priania. Pri tomto mnohočetnom, emocionálne podfarbenom opakovaní dochádza k vytesneniu veľkého množstva energie z astrálnej a mentálnej hladiny, a dôjde k realizácii udalostí.

Kto nám pomáha?

Udalosti sa realizujú výhradne vďaka silám (duchovia, egregory), ktoré používajú vami vytesnanú energiu. A rozsah energií je daný tým, čo potrebujete vykonať. Ak chcete vyriešiť vedecký problém alebo napísať nejaké pekné básne, na pomoc príde jedna sila. Ak potrebujete peniaze, pomôžu iné sily. Ak však túžite po moci, alebo násilí – i za akúkoľvek cenu – tiež môžu určité sily pomôcť. Samozrejme v tomto prípade sily veľmi nízkej úrovne – démoni.Pričom sa môžeme obracať s prosbou k ľubovolným silám – Stvoriteľ, Boh, Univerzum, Otec … Tak či tak budú váš príkaz plniť sily, ktoré sa zaujímajú o podobné záležitosti. Stvoriteľ naše energie priania peňazí, moci, lásky… nepotrebuje, to totiž nie sú čisté energie. Preto nás udivuje naivné tvrdenie, že s každým prianím  je treba obracať sa k Bohu, alebo jeho najbližším a pomoc príde práve od nich. Nemusí to tak byť v každom prípade. Napr. v knihe E. Profet Ako pracovať s anjelmi autor úplne seriózne navrhuje, aby sa ľudia s čímkoľvek obracali na archanjelov. Napríklad – niekam sa vám stratí prsteň. Naliehavo prosíte archanjela Gabriela, aby vám prsteň pomohol nájsť. Ale kto vám skutočne pomohol túto cievku nájsť? Pripusťme si fakt, že vyššie uvedená kniha E. Profet vyšla v miliónovom náklade. Predstavme si teda, že milióny čitateľov, ktorí stále žiadajú archanjela Gabriela, aby im napr. našiel okuliare, kľúče, prstene atď. Dvestotisíc prianí denne a archanjelom nezostane ani chvíľa času na iné veci. Kdejakí démoni potom majú nesmiernu radosť z archanjelovej zaneprázdnenosti. Preto nie je dôvod sa takto nechať lákať. V podstate nám pomáhajú démoni a je veľmi dobre, ,keď to budú tí z Podnebesia. Môžu pritom na seba vziať akúkoľvek podobu – všetko je im dovolené. Môžu na seb vziať podobu anjela, Boha, svetelných gúľ atď., pre nás úplne prijateľných bytostí, ktoré sú spokojné, keď im zveríme svoje záležitosti.  Nič nové  zatiaľ nie je známe. O tom sa presvedčili už veľakrát predstvaitelia mnohých cirkví, hlavne kresťanské. Netvrdíme, že je treba sa obracať o pomoc k démonom alebo agregorom. To v žiadnom prípade. O pomoc je treba vždy prosiť Univerzum alebo svojho anjela strážneho a za túto pomoc vždy aj poďakovať. Len je treba vždy pochopiť, kto nám to vlastnepomáha kúpiť nové zariadenie alebo vyriešiť zvýšenie platu. Je treba ale zbytočne tieto sily neobťažovať, zvlášť ak ide o malichernosť. Nie je dôvod používať zbytočne tieto spojenia. Pretože za všetko sa musí platiť.Tiež čistí anjeli pomáhajú ľuďom, ak sa na nich obrátia o pomoc. Spektrum ich pomoci je ale veľmi obmedzené. Môžu pre im oddaných ľudí zaistiť pohodu, ale na minimálnej úrovni, len tak aby netrpeli hladom, alebo smädom. . Pretože s navýšením bohatstva (moci, slávy a iných pozemských hodnôt) ľudia obyčajne prestanú premýšľať o božskej podstate a začnú premýšľať o tom, ako by to, čo obdržali, mohli naďalej užívať alebo to ešte viac navýšiť . Čistí duchovia vás tiež môžu ochraňovať pred útokmi démonov – ale iba ak dostanú kvalitnú dávku božských energií cez vrúcu modlitbu, prosbu o pomoc a pokánie. V krajnom prípade môže byť splnenie vašich naliehavých prianí ohľadom čisto pozemských záležitostí nariadené k splneniu dušiam zomrelých pravoverných a svätých, tj. tým, ktorí boli po smrti zoslaní do Božieho svetla. I keď je treba povedať, že tieto duše pozemské starosti príliš nemilujú. Práve preto medzi kresťanskými svätými neexistuje prísna špecializácia pre svätské záležitosti, zvlášť pre otázky získania úspechu v podnikaní, vede, umení atď. To skôr môže prísť Panteleon – liečiteľ na pomoc chorým, ktorí, i keď vnútorne dostatočne čistia, veľmi prosia Boha o pomoc (tzn. že vytesnia dostatočné množstvo energie). Preto možno skonštatovať, že vzájomné vzťahy medzi ľuďmi a bytosťami jemnohmotného sveta sú dostatočne pochopiteľným spôsobom popísané v tomto našom modely. Ale, bohužiaľ, ani tu nie je všetko tak prosté.

Prekliatia – dlhy za naše priania

Často sa vytvoria situácie, kedy človek naraz nemôže vytesniť toľko energie, koľko je potrebnej k realizácii záležitostí, ktoré si praje. V tom prípade sa táto záležitosť neuskutoční. Možno sa nájde duch, ktorý je schopní vytesniť svoju vlastnú energiu k realizácii nášho priania. To znamená, že duch vám poskytne úver a neudajú dopredu podmienky pre vrátenie tohoto úveru. Je to v poriadku vtedy, ak sa jedná o úver u pomerne hriešneho ducha, kde za získanú vedeckú myšlienku mu splácame tento dlh formou prednášok, odborných článkov… Ak ste príliš túžili po peniazoch a zároveň sa chceli napríklad pomstiť niekomu za spôsobené urážky alebo to, že vám niekto ublížil,  a ak ste pri tom povedali niečo ako: “Bodaj by sa ti stalo… ” alebo ” Kiež by sa mu niečo stalo!”, tak to sú vety veľmi nebezpečné, obzvlášť, ak sú sprevádzané silnými emóciami. Za takýto záväzok realizácie zadaného priania zaplatíte zvláštny účet a pri jeho vystavení nebudeme platiť drobnými mincami, tomu verte.  Akú formu môže mať vyplatenie účtu za realizovaný úraz,smrť, alebo podobné veci, spôsobené inému človeku? Nie je vôbec ťažké to vyčísliť. Kto v tomto prípade vystupuje ako interpret? Ale isto, démoni. A tí sú vyživovaní tým najnižším vyžarovaním, teda energiou ľudského utrpenia. A určite budete za tak zaplnený účet pykať nejeden život, od ochorení cez poruchy psychiky, čo bude váš život nesmierne konplikovať a ničiť. To je presne to, čo sme nazvali zrelá karma. Vzniká ako výsledok zlého vzťahu človeka k životu, ale i ako výsledok nedobrého kontaktu s existenciami Neprejaveného sveta. Tieto dlhy označuje väčšina jasnovidcov ako prekliatia, ktoré na nás ležia. V rámci tu vyloženej teórie sú prekliatia dlhom ľudskej duši voči nízkym démonom, ktorí im nejako pomohli dosiahnuť za života ich priania. Ak existujú tieto dlhy, musí človek precítiť útrapy, ktoré vďaka nemu  niekomu vznikli a žiadne očistenie karmickej nádoby, nakopené zo zážitkov súčasného života, ho nezachráni. Môže tu pomôcť iba úprimná pomoc a kontakt s čistými duchmi (prípadne očisťovanie pomocou vyššieho ja).

Urobiť si pri démonoch dlhy nie je nijak ťažké. V súčasnej dobe, aj v dobe minulej, vždy existoval veľký záujem po službách typu: kiež by sa mu stalo to a to… Ľudia sa často obracajú  o pomoc k Čiernym mágom, ktorí vykonávajú kliatby silného rázu a ani si neuvedomujú, čo si tým spôsobujú. Vlastne i keď sú len sprostredkovateľmi medzi ľuďmi a démonmi, nesú aj oni odpovednosť za to, čo sa človeku stane. Ale hlavnú zodpovednosť nesie ten, kto chcel kliatbu vytvoriť. Preto je dobré si popredu veľmi dobre rozmyslieť, čo vlastne robíme a pokiaľ nemáme dostatočné informácie o dôsledkoch, je to ešte horšie.

 

Akcie

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>

Štatistiky

Online: 1
Celkom: 215708
Mesiac: 1427
Deň: 33