Choď na obsah Choď na menu
 


Meditacia Lord Melchizedek

2020

Lord Melchizedek   - meditácia

Lord Melchizedek: Znovu sjednocení částí duše (aktivace) fórech, vytisknout v jakékoliv publikaci pokud poselství zustane nezmenené. Dekujem  obrzok sa nepreniesol viď nizšie pismo -

viď pod obrázkom nizšie

 

 

Channeloval 14. ledna 2008 Nasrin Safai

 

 

obr. Lord Melchizedek

 

 

 

 

Moje Milá Srdce, Já jsem Melchizedek.

 

Zhluboka se nadechni.

 

Vizualizuj sebe, jak stojíš před Lordem Melchizedekem, Univerzálním Logem. Vizualizuj Melchizedeka v jeho slavnostním rouchu a kápy v královské modři. V jeho ruce Žezlo Univerzální Síly a na jeho hlavě Zlatou Korunu. Přes jeho hruď Zlatý Kříž a Znak Univerzálního Loga.

 

Vizualizuj si, jak Melchizedek stojí s roztaženými pažemi. Fialově modré světlo jeho Univerzálního Loga vyzařuje z jeho dlaní, jeho třetího oka; jeho kosmického srdce, jeho srdce a jeho solar plexu k tobě. Světlo vstupuje do celého systému tvých pěti těl a přináší ti léčení, které odstraní veškerou bolest a poškození z tvých mnoha inkarmací do hustoty této pozemské sféry. 

 

Nyní jsem si vyžádal 33 členů Melchizedekova Bratrstva, kteří jsou úzce spojeni s tvou duší a jsou si vědomi poslání tvé duše, aby se postavili dokola kolem tebe. Lord Melchizedek a ty jste uprostřed toho kruhu. Stojí tak, že se vzájemně dotýkají rameny a vyzařují stejné fialovo-modré světlo tobě do středu kruhu. To je základ a podstata čistého Melchizedekova Světla. Zhluboka se nadechni a vyslov záměr pro léčení, které se chystáš přijmout. Řekni:

 

„Žádám, aby se energie mého Lorda Melchizedeka a 33 členů Melchizedekova Bratrstva spojily a propojily se systémem mých pěti těl a zvýšily moji vibraci. Žádám tyto energie, aby se ze svého srdce napojily na mé srdce, ze svého kosmického srdce připojily k mému kosmickému srdci, ze svého třetího oka připojily k mému třetímu oku a ze svého solar plexu k mému solar plexu. Žádám, aby veškerá bolest, odpad a poškození, které bylo uvaleno na mé tělo a na mou bytost, mou duši a mé stránky osobnosti, bylo uvolněno skrz léčení.“

 

Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku, aby si umožnil léčivým energiím proniknout do tvého systému pěti těl a tvé duše a tvých stránek osobnosti.

 

Nyní si vizualizuj Legie Archanděla Michaela, jak vytváří další kruh okolo celé formace. Oni také stojí v kruhu dokola a dotýkají se sebe navzájem rameny. Jejich Meče Milosrdenství jsou vytaženy z pochev a jsou drženy nad celou formací, kde jsi ty s Lordem Melchizedekem a 33 členy Melchizedekova Bratrstva uvnitř kruhu. Vizualizuj si, jak se špičky mečů dotýkají v centru a vytvářejí kopuli s elektricky nabytým Akvamarýnově-Modrým Světlem. Blyštivé Akvamarínově-Modré Světlo Božského Milosrdenství, Božské Ochrany a Božského Vedení stéká dolů ze špiček mečů do kopule a k tobě. Toto světlo tě bude neustále nabíjet energiemi Božského Milosrdenství a bude tě chránit před všemi nižšími frekvencemi vibrace.

 

Vizualizuj si, že celá ta formace je vytvořena uvnitř Sloupu Čistého Bílého Světla, které je sneseno z Trůnu Absolutna, Obydlí Božské Matky. Uvnitř tohoto Sloupu jsou tvé energie vtaženy nahoru ke všem Trůnům. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku.

 

Nyní začneme cestu k vzestupu ke každému z trůnů uvnitř Sloupu Světla. Dosáhneme Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Stojíš před přítomností JÁ JSEM, KTERÝ JSEM uvnitř Formace světla s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela. Vizualizuj sebe, jak se rozplýváš a zvětšuješ zatímco se sjednocuješ s podstatou Boha ve Formě, která je uvnitř Přítomnosti  JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích.

 

Skrze Sloup Světla se posuneme nahoru ke všem Trůnům, které existují ve vyšších sférách a dimenzích reality až se dostaneme k Trůnu Nerozlišeného Zdroje. Je to Trůn Boha v Ne-formě, Ne-manifestaci Přítomnosti Boha. Je to Čisté zářivé Světlo. Je to energie, která trvá bez formy, ale je naplněna podstatou Čistého Světla. Stojíme před touto podstatou ve Formaci Světla v doprovodu s Melchidezekovými členy a s Andělskými silami Michaela. Vizualizuj si, že se sjednocuješ a splýváš se světlem vědomí, které známe jako Nerozlišený Zdroj. Vizualizuj si, že se rozšiřuješ v tomto světle a léčíš se z veškeré bolesti, boje a odpadu, který si nakumuloval za tvůj život v tvém fyzickém vtělení. Zhluboka se nadechni a vytrvej chvilku v těchto energiích.

 

Nyní požádej, aby byly všechny tvé energie opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro tebe původně zamýšlen. Řekni:

 

„Žádám, aby všechny mé systémy pěti těl, má mysl, mé emoce, má duše a stránky mé osobnosti byly opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro mě původně zamýšlen podle Božského Plánu, který je obsažen v jádru srdce Nerozlišeného Zdroje.“

 

Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích. Dovol, aby ti bylo léčení poskytnuto.

 

Spolu s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela cestujeme výše a dále do hloubky Světla k Trůnu Absolutna, Příbytku Božské Matky. Stojíme před Trůnem Božské Matky a žádáme její přítomnost, aby ti požehnala. Vizualizuj si, jak se objeví silueta ženské bytosti z Trůnu a stojí před tebou. Položí svou levou ruku na tvou hruď a svou pravou ruku na tvá záda v místě tvé srdeční čakry. Začne svítit své Božské Světlo ze svých dlaní do tvého srdce. Je to Světlo Kreativní Síly Existence Ženského Principu; Kreativní Síla, která dala tomuto celému stvoření projevenou formu. Vše, co zažíváš skrze své tělo bylo stvořeno z Božské Lásky a Milosti. Skrz její Milost se všechny věci projevují a jsou možné. U ní požádáme, aby originální soubor genetických informací dokonalosti byl opět vtisknut do tvého těla a bytosti. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku předtím než přijmeme tento soubor genetických informací (blueprint).

 

Nyní řekni:

 

„Žádám od Trůnu Absolutna a přítomnosti Božské Matky, aby se Originální Soubor genetických informací Melchidezekova Světla a Řádu probudil uvnitř mé DNA struktury. Žádám, aby se všechny části mé duše opět sjednotily. Žádám skrze toto znovu sjednocení o léčení, zdraví a celistvost stránek mé osobnosti a částí mé duše. Obzvláště žádám o léčení mého nervového systému a o sílu mé osobnosti a charakteru k pokračování v Božském Poslání mé duše. Žádám o požehnání a milost Božské Matky k znovu spojení mé životní energie s životní energií Melchizedekova Bratrstva, pod vedením Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. Žádám, abych byl energizován, překalibrován, obnoven a znovu sjednocen s Melchizedekovou podstatou, a to jednou a pro vždy, a žádám, aby mi bylo dáno celkové zdraví a celistvost. Žádám Lorda Melchizedeka o osvětlení všech částí mé duše a stránek mé osobnosti, aby urychlil mou cestu za naplněním mého Božské Poslání.“

 

Zhluboka se nadechni a vizualizuj sebe, jak přijímáš toto požehnání.

 

Teď si vizualizuj, jak se každý z 33 členů Melchizedekova Bratrstva přidává, aby své energetické pole připojil svrchu k tvému energetickému poli. Nakonec si vizualizuj přítomnost Lorda Melchizedeka, jak osvětluje tvá energetická těla zatímco stojí tyčící se nad tebou a vyzařující k tobě své Univerzální Světlo v přítomnosti Božské Matky. Zdraví, celistvost, léčení, radost, mír a harmonie je tímto opětným sjednocením znovu nastoleno. Tvé fyzické, éterické, emocionální, mentální a duchovní tělo je obnoveno, zregenerováno a pokryto zářícím světlem Univerzálního Loga. Celá struktura tvého světelného těla je nyní překryta přítomností Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. V tvém zájmu, já, Lord Melchizedek, žádám a vyhlašuji následující: Řekni,

 

 

„Žádáme celou formaci světla, aby pokračovala s nabíjením této Mřížky Světla s požehnáním a léčením, které bylo vyžádáno, od tohoto dne napořád. Žádáme, aby toto léčení pokračovalo a zrychlovalo se zároveň s opakováním tohoto meditačního cvičení.“

 

Nyní vizualizuj, jak nabízíš děkovnou modlitbu pro přítomnost Božské Matky a Trůn Absolutna zatímco my odejdeme. Společně s Lordem Melchizedekem, 33 členy Melchizedekova Bratrstva a Andělskými Silami Michaela odcházíme dolů Sloupcem Světla zpět k Trůnu Nerozlišeného Zdroje a nabízíme děkovnou modlitbu u tohoto Trůnu. Pokračujeme v cestě dolů k Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Nabízíme požehnání a děkovnou modlitbu. Vnes svou podstatu a svou energii zpět do vědomí tvého těla.

 

Opakuj toto meditační cvičení každý den po 22 dní a dále. Toto je výborné cvičení ke spojení s posláním tvé duše a tvému zrychlení na duchovní cestě. Pomůže ti k návratu a opětnému sjednocení všech částí tvé duše, které stáhly své energie od tebe kvůli velkému strádání a nesnázím po mnoho životů v hustotě Zemské sféry. Návrat duše v tak rozsáhlém měřítku může přinést pocit celistvosti a důvěrné známosti, nebo pocit, že opět náleží k tvému tělu a k bytí. Energie Univerzálního Loga a Melchizedekova Bratrstva tě podpoří ve všech úkolech a úsilí; jak posvátném, tak světském.

 

S velkou láskou JÁ JSEM MELCHIZEDEK. A tak to je.

 

 

Zdroj: http://www.wavesofbliss.com/newsletters/2008-03NL.html

Autorka channelingu: Nasrin Safari

Překladatelka: Markétka (www.hadisila..cz)

 

Tento text lze volně šířit se zachováním údajů o zdroji, autorce channelingu a překladatelce.

Zveřejnění v tištěné podobě po dohodě s autorkou.

 

 

 

Lord Melchizedek: Znovu sjednocení částí duše (aktivace) fórech, vytisknout v jakékoliv publikaci pokud poselství zustane nezmenené. Dekujem

 

 

 

Channeloval 14. ledna 2008 Nasrin Safai

 

 

obr. Lord Melchizedek

 

 

 

 

Moje Milá Srdce, Já jsem Melchizedek.

 

Zhluboka se nadechni.

 

Vizualizuj sebe, jak stojíš před Lordem Melchizedekem, Univerzálním Logem. Vizualizuj Melchizedeka v jeho slavnostním rouchu a kápy v královské modři. V jeho ruce Žezlo Univerzální Síly a na jeho hlavě Zlatou Korunu. Přes jeho hruď Zlatý Kříž a Znak Univerzálního Loga.

 

Vizualizuj si, jak Melchizedek stojí s roztaženými pažemi. Fialově modré světlo jeho Univerzálního Loga vyzařuje z jeho dlaní, jeho třetího oka; jeho kosmického srdce, jeho srdce a jeho solar plexu k tobě. Světlo vstupuje do celého systému tvých pěti těl a přináší ti léčení, které odstraní veškerou bolest a poškození z tvých mnoha inkarmací do hustoty této pozemské sféry. 

 

Nyní jsem si vyžádal 33 členů Melchizedekova Bratrstva, kteří jsou úzce spojeni s tvou duší a jsou si vědomi poslání tvé duše, aby se postavili dokola kolem tebe. Lord Melchizedek a ty jste uprostřed toho kruhu. Stojí tak, že se vzájemně dotýkají rameny a vyzařují stejné fialovo-modré světlo tobě do středu kruhu. To je základ a podstata čistého Melchizedekova Světla. Zhluboka se nadechni a vyslov záměr pro léčení, které se chystáš přijmout. Řekni:

 

„Žádám, aby se energie mého Lorda Melchizedeka a 33 členů Melchizedekova Bratrstva spojily a propojily se systémem mých pěti těl a zvýšily moji vibraci. Žádám tyto energie, aby se ze svého srdce napojily na mé srdce, ze svého kosmického srdce připojily k mému kosmickému srdci, ze svého třetího oka připojily k mému třetímu oku a ze svého solar plexu k mému solar plexu. Žádám, aby veškerá bolest, odpad a poškození, které bylo uvaleno na mé tělo a na mou bytost, mou duši a mé stránky osobnosti, bylo uvolněno skrz léčení.“

 

Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku, aby si umožnil léčivým energiím proniknout do tvého systému pěti těl a tvé duše a tvých stránek osobnosti.

 

Nyní si vizualizuj Legie Archanděla Michaela, jak vytváří další kruh okolo celé formace. Oni také stojí v kruhu dokola a dotýkají se sebe navzájem rameny. Jejich Meče Milosrdenství jsou vytaženy z pochev a jsou drženy nad celou formací, kde jsi ty s Lordem Melchizedekem a 33 členy Melchizedekova Bratrstva uvnitř kruhu. Vizualizuj si, jak se špičky mečů dotýkají v centru a vytvářejí kopuli s elektricky nabytým Akvamarýnově-Modrým Světlem. Blyštivé Akvamarínově-Modré Světlo Božského Milosrdenství, Božské Ochrany a Božského Vedení stéká dolů ze špiček mečů do kopule a k tobě. Toto světlo tě bude neustále nabíjet energiemi Božského Milosrdenství a bude tě chránit před všemi nižšími frekvencemi vibrace.

 

Vizualizuj si, že celá ta formace je vytvořena uvnitř Sloupu Čistého Bílého Světla, které je sneseno z Trůnu Absolutna, Obydlí Božské Matky. Uvnitř tohoto Sloupu jsou tvé energie vtaženy nahoru ke všem Trůnům. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku.

 

Nyní začneme cestu k vzestupu ke každému z trůnů uvnitř Sloupu Světla. Dosáhneme Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Stojíš před přítomností JÁ JSEM, KTERÝ JSEM uvnitř Formace světla s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela. Vizualizuj sebe, jak se rozplýváš a zvětšuješ zatímco se sjednocuješ s podstatou Boha ve Formě, která je uvnitř Přítomnosti  JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích.

 

Skrze Sloup Světla se posuneme nahoru ke všem Trůnům, které existují ve vyšších sférách a dimenzích reality až se dostaneme k Trůnu Nerozlišeného Zdroje. Je to Trůn Boha v Ne-formě, Ne-manifestaci Přítomnosti Boha. Je to Čisté zářivé Světlo. Je to energie, která trvá bez formy, ale je naplněna podstatou Čistého Světla. Stojíme před touto podstatou ve Formaci Světla v doprovodu s Melchidezekovými členy a s Andělskými silami Michaela. Vizualizuj si, že se sjednocuješ a splýváš se světlem vědomí, které známe jako Nerozlišený Zdroj. Vizualizuj si, že se rozšiřuješ v tomto světle a léčíš se z veškeré bolesti, boje a odpadu, který si nakumuloval za tvůj život v tvém fyzickém vtělení. Zhluboka se nadechni a vytrvej chvilku v těchto energiích.

 

Nyní požádej, aby byly všechny tvé energie opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro tebe původně zamýšlen. Řekni:

 

„Žádám, aby všechny mé systémy pěti těl, má mysl, mé emoce, má duše a stránky mé osobnosti byly opět navráceny do stavu čistoty a nevinnosti, který byl pro mě původně zamýšlen podle Božského Plánu, který je obsažen v jádru srdce Nerozlišeného Zdroje.“

 

Zhluboka se nadechni a koupej se v těchto energiích. Dovol, aby ti bylo léčení poskytnuto.

 

Spolu s Lordem Melchizedekem, Melchizedekovým Bratrstvem a Andělskými Silami Michaela cestujeme výše a dále do hloubky Světla k Trůnu Absolutna, Příbytku Božské Matky. Stojíme před Trůnem Božské Matky a žádáme její přítomnost, aby ti požehnala. Vizualizuj si, jak se objeví silueta ženské bytosti z Trůnu a stojí před tebou. Položí svou levou ruku na tvou hruď a svou pravou ruku na tvá záda v místě tvé srdeční čakry. Začne svítit své Božské Světlo ze svých dlaní do tvého srdce. Je to Světlo Kreativní Síly Existence Ženského Principu; Kreativní Síla, která dala tomuto celému stvoření projevenou formu. Vše, co zažíváš skrze své tělo bylo stvořeno z Božské Lásky a Milosti. Skrz její Milost se všechny věci projevují a jsou možné. U ní požádáme, aby originální soubor genetických informací dokonalosti byl opět vtisknut do tvého těla a bytosti. Zhluboka se nadechni a posečkej chvilku předtím než přijmeme tento soubor genetických informací (blueprint).

 

Nyní řekni:

 

„Žádám od Trůnu Absolutna a přítomnosti Božské Matky, aby se Originální Soubor genetických informací Melchidezekova Světla a Řádu probudil uvnitř mé DNA struktury. Žádám, aby se všechny části mé duše opět sjednotily. Žádám skrze toto znovu sjednocení o léčení, zdraví a celistvost stránek mé osobnosti a částí mé duše. Obzvláště žádám o léčení mého nervového systému a o sílu mé osobnosti a charakteru k pokračování v Božském Poslání mé duše. Žádám o požehnání a milost Božské Matky k znovu spojení mé životní energie s životní energií Melchizedekova Bratrstva, pod vedením Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. Žádám, abych byl energizován, překalibrován, obnoven a znovu sjednocen s Melchizedekovou podstatou, a to jednou a pro vždy, a žádám, aby mi bylo dáno celkové zdraví a celistvost. Žádám Lorda Melchizedeka o osvětlení všech částí mé duše a stránek mé osobnosti, aby urychlil mou cestu za naplněním mého Božské Poslání.“

 

Zhluboka se nadechni a vizualizuj sebe, jak přijímáš toto požehnání.

 

Teď si vizualizuj, jak se každý z 33 členů Melchizedekova Bratrstva přidává, aby své energetické pole připojil svrchu k tvému energetickému poli. Nakonec si vizualizuj přítomnost Lorda Melchizedeka, jak osvětluje tvá energetická těla zatímco stojí tyčící se nad tebou a vyzařující k tobě své Univerzální Světlo v přítomnosti Božské Matky. Zdraví, celistvost, léčení, radost, mír a harmonie je tímto opětným sjednocením znovu nastoleno. Tvé fyzické, éterické, emocionální, mentální a duchovní tělo je obnoveno, zregenerováno a pokryto zářícím světlem Univerzálního Loga. Celá struktura tvého světelného těla je nyní překryta přítomností Lorda Melchizedeka, Univerzálního Loga. V tvém zájmu, já, Lord Melchizedek, žádám a vyhlašuji následující: Řekni,

 

 

„Žádáme celou formaci světla, aby pokračovala s nabíjením této Mřížky Světla s požehnáním a léčením, které bylo vyžádáno, od tohoto dne napořád. Žádáme, aby toto léčení pokračovalo a zrychlovalo se zároveň s opakováním tohoto meditačního cvičení.“

 

Nyní vizualizuj, jak nabízíš děkovnou modlitbu pro přítomnost Božské Matky a Trůn Absolutna zatímco my odejdeme. Společně s Lordem Melchizedekem, 33 členy Melchizedekova Bratrstva a Andělskými Silami Michaela odcházíme dolů Sloupcem Světla zpět k Trůnu Nerozlišeného Zdroje a nabízíme děkovnou modlitbu u tohoto Trůnu. Pokračujeme v cestě dolů k Trůnu JÁ JSEM, KTERÝ JSEM. Nabízíme požehnání a děkovnou modlitbu. Vnes svou podstatu a svou energii zpět do vědomí tvého těla.

 

Opakuj toto meditační cvičení každý den po 22 dní a dále. Toto je výborné cvičení ke spojení s posláním tvé duše a tvému zrychlení na duchovní cestě. Pomůže ti k návratu a opětnému sjednocení všech částí tvé duše, které stáhly své energie od tebe kvůli velkému strádání a nesnázím po mnoho životů v hustotě Zemské sféry. Návrat duše v tak rozsáhlém měřítku může přinést pocit celistvosti a důvěrné známosti, nebo pocit, že opět náleží k tvému tělu a k bytí. Energie Univerzálního Loga a Melchizedekova Bratrstva tě podpoří ve všech úkolech a úsilí; jak posvátném, tak světském.

 

S velkou láskou JÁ JSEM MELCHIZEDEK. A tak to je.

 

 

Zdroj: http://www.wavesofbliss.com/newsletters/2008-03NL.html

Autorka channelingu: Nasrin Safari

Překladatelka: Markétka (www.hadisila..cz)

 

Tento text lze volně šířit se zachováním údajů o zdroji, autorce channelingu a překladatelce.

Zveřejnění v tištěné podobě po dohodě s autorkou.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 215709
Mesiac: 1428
Deň: 34