Choď na obsah Choď na menu
 


BOŽSKÉ SÍL - lieče s archanielminie

 Léčivé poselství NEJEN pro muže MUŽ V BOŽSKÉ SÍLE

Léčivé poselství NEJEN pro muže

MUŽ V BOŽSKÉ SÍLE
SÍLA MUŽE
 
Přijato od:
Archanděl Michael, Archanděl Metatron,Archanděl Sandalfon, Archanděl Gabriel, Archanděl Rafael, Archanděl Natanael, Ježíš, Duchovní bojovník a Mistr Naoma, Bohyně Lásky a soucitu, Nanebevzatý Mistr Saint Germain, Matka Země - Bůh.
 
Drazí milovaní muži,
Věřte, že toto léčivé poselství se právě nyní dostává k vám všem, kteří jste připraveni otevřít pro sebe i budoucnost zcela jasnější, zářivější a světelnější cestu.
To, čemu mnozí ve vaší společnosti říkali "Vláda Muže" je u konce. Ale pravý výraz je ve vaší řeči spíše - "Vláda Ega". A také není čeho litovat. Prošli jste toto období a nyní jste posílení a moudří.
Před obdobím vaší "nadvlády" to byly právě ženy, které měly v rukou moc a některé ji proti vám začaly zneužívat. Jednalo se o tu magickou, nadpozemskou moc. Byli to vaše kněžky Lásky. Některým z nich zachutnala jejich moc a tvořivá síla natolik, že vás obíraly nejen o sílu, ale vy jste se postupně uzavřeli Lásce.
Velice důmyslným způsobem vaše bystré myšlení našlo možnosti, jak ženu o její moc připravit, a tak se také stalo. Doslova jste jí pokořili a přišlo období, které začalo nejen budovat - ale bez Lásky, kterou jste v sobě uzavřeli - také plenit a ničit.
Tato slova si nyní neberte osobně. Netýkají se jednotlivě nikoho z vás, ona se týkají nás všech.
V průběhu minulých životů jste byly jak ženami, tak muži. Není třeba nikomu nic vyčítat, ani dávat za vinu. Podstatné je, že se vždy učila ta konkrétní jednotlivá Duše. Téma mužů a žen je s tím pouze propojené.
Ženy pochopily, že bez můžu svoji sílu ztratí.
Muži začínají chápat, že jejich srdce bez Lásky, Něhy a Soucitu nakonec zkamení.
A nyní přichází krásná doba pro HARMONII. SJEDNOCENÍ MUŽŮ A ŽEN. Doba, ve které se opět potkávají dvě duše v dokonalém souznění.
Toto poselství vám chce odkrýt několik rovin vašeho MUŽSTVÍ, ve které každý z vás může najít tu "svou".
 

BÝT MUŽEM

 
V duchovní transformaci leží opravdu nyní tíha na ženách. Ony mají moc prostřednictvím jejich transformace ženství okamžitě otevřít prostor pro transformaci ve vás. Mohou to dokázat i takovým způsobem, že se začnete samovolně měnit ze dne na den. V tom je jejich nádherná síla. Vzdejte tím ženské ANIMĚ úctu, neboť pro vás může udělat a dělá již nyní velké věci. Vaše Matka Země je součástí tohoto procesu.
Vše by se mohlo zdařit relativně velmi rychle, ale nastala situace, kdy samy ženy jsou "nemocné". A pokud ony nyní nemohou zcela pozvednout transformaci, přichází nyní MUŽ, aby ženám ukázal svojí opravdovou sílu, odvahu a skutečnou pomoc!
Ano, drazí Muži, vzájemně si pomůžete. Tak dojde k uznání ženského i mužského principu, ke znovunalezení harmonie.
Hluboko ve vás, v DNA i částečně ještě v kolektivním vědomí, je stále strach z té ženské síly, která vám "kdysi" ublížila.
Jsme tu pro vás hlavně proto, abyste se tohoto zakořeněného strachu zbavili, pokud budete chtít a projevíte toto přání. Andělé podporují uzdravující procesy v těchto tématech zároveň v celém kolektivním vědomí planety. Můžete si zavolat na pomoc kohokoliv z nás, kdo je vám blízký, kdo vás něčím osloví a věřte, že vám pomůžeme velmi rádi.
Stačí nás poprosit, požádat a vědomě vyslovit přání.
A pak už se jen oprostit od starých vzorců, které držely ženy a muže v začarovaném kruhu.
Muž se bál sexuálně-tvořivé síly ženy, a tak jí tu moc postupně vzal.
Ženy zapomněly, že jí mohou dosáhnout pomocí MUŽE, ten však se zavřeným srdcem už se nemohl dotknout hloubky v ženě. A tak žena najednou ztratila spojení s vlastní hloubkou.
Muž v tu chvíli začal obracet její sexualitu proti ní a pro své potěšení. Po letech ponižování a trpělivosti, kdy se žena snažila zachránit v sobě zbytky síly to "vzdala". Uzavřela své srdce a najednou se začala chovat jako muž. A to je opět past pro muže. Najednou už nemají ženu oddanou, jistou, něžnou, přijímající a už vůbec ne poslušnou. O tom nemůže být řeč.
Žena se zavřeným srdcem totiž dokáže to co muž. Prožívat svoji sexualitu s mnoha muži, místo touhy po rodině a dětech chtít budovat kariéru napříč veškerým překážkám.
A žena je silná a ona to DOKÁZALA.
A mnoha mužům se to přestalo líbit. Oni chtějí mít ženu na svém místě, jak to, že jim zase unikla?
Ano, žena je jako voda, plynoucí a vždy si cestu nakonec najde.
Lidstvo pomalu chápe, že boj mezi ženou a mužem může být nekonečný. A tak konečně nastal čas pro harmonii.
Harmonii nechce rozum, touží po ní SRDCE. V Lásce není boj.
Ze svých požadavků neustoupili ani muži, ani ženy. Ta, jenž je nyní vede je LÁSKA. Muž i žena se nyní trápí, pro oba je totiž život bez lásky, která má opravdovou hloubku, už těžce snesitelný.
A tak obě pohlaví nyní prahnou po HARMONICKÉM SPOJENÍ V LÁSCE, VÍCE, JAK KDYKOLIV PŘEDTÍM.
Prosíme Vás Muže nyní - přiznejte si to. Přijměte to. My vidíme do vašich srdcí a známe PRAVDU. Před námi se nemusíte stydět. LÁSKA NENÍ SLABOST.
LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ CTNOST VŠECH RYTÍŘŮ, BOJOVNÍKŮ, BYTOSTÍ, ANDĚLŮ A SAMOTNÉHO BOHA.
LÁSKA JE TVOŘIVÁ SÍLA, ŽIVOT.
Dobře začínáte vnímat, že hluboké spojení se ženou, která má muže už také jen na "sex" není možné vytvořit. Po krásné chvíli sexuálního spojení a vašeho rychlého uspokojení, cítíte však po pohlavním aktu bez lásky, už jen prázdnotu a samotu. Hluboký propad k vám pak přichází a léčení tohoto propadu jinými ženami to stále jen zhoršuje. Proto někteří z vás jsou nyní již věrnější jak některé ženy.
Snad máte pocit, že zůstanete samotní a nenajde se pro vás oddané a milující ženy. V tom přichází naděje do vašeho života, takové ženy tu žijí a čekají na své znovunalezené Rytíře, na opravdového MUŽE svého srdce.
Pomozte ženám přijmout zpět jejich bytostní podstatu.
Hluboko ve svém nitru víte přesně, co od ženy potřebujete, po čem prahnete. A čím více se vám toho nedostávalo, tím více jste vymýšleli všemožné způsoby, jak ženu zdokonalit. Někteří z vás doufali, že "zdokonalením" ženy najdete zpět co tolik hledáte. Nicméně, čím více jste ji zdokonalili, tím méně nalézáte to po čem toužíte.
Ono to totiž není na povrchu, ale ono je to uvnitř ženy. V JEJÍM SRDCI A V JEJÍ DĚLOZE.
Pokud jsou dokola zraňovány její city, je podváděna, klamána, ponižovanána, nemůže vám to darovat. Pokud jí doopravdy nemilujete a spíte s ní jen pro sexuální a pudové potěšení, pak degradujete sílu její DĚLOHY, sexuální tvořivosti a opět vám tato DĚLOHA - JEJÍ STUDNICE nemůže vydat poklad, který by naplnil vaše skutečné potřeby.
Uveďme zde jeden z mnoha příkladů, kdy ego zamotalo nejzákladnější téma lásky jak v mužích, tak v ženách:
Ženu nyní "oblékáte" do silikonových součástí v nejcitlivější a nejniternější části - prsou - srdečního centra a snad jste si ani pro ten "dokonalý" tvar nemohli všimnout, že z toho centra už pak nic nezáří. Přes tyto implantáty neproudí nebo proudí značně omezeně, její nejcennější energie - LÁSKA A NĚHA.
Milý muži - vědče - pro zdravotní stránku ženy, která trpí vážným onemocněním byl vynález implantátu požehnáním od Boha, darem, jak zpět nalézt své ženství, svojí část "mateřství". Protože prsa jsou milý muži - div se- symbolem mateřství a nikoliv sexuality. (Symbolem ženství v rozměru sexuality jsou boky, ale v konečném důsledku na symbolech nesejde).
Mýty o velikosti prsou, plodnosti, schopnosti kojit jsou neuvěřitelné už jen tím, jak jim vaše společnost věří.
Možná, že místo vzrušení hledáte vlastně něhu a tu soucitnou část v ženách, kterou však tím implantátem naopak spíše zabíjíte. Ženy pak možná nehledají sebevědomí a touhu být přitažlivé, ale v podstatě možnost spojit se s něhou a bezpodmínečnou láskou. Ta však není o prsou, ale pod nimy - v srdci.
Není to náhodou tak, že toužíte po velikosti LÁSKY?
Víte moc dobře, že sebevědomí žen je v tomto smyslu pořádnou iluzí. Některé ženy to také časem zjistí, jaké muže si na své "nově vybudované sebevědomí" přitahují, že není o co stát.
(Zde záleží ovšem na skutečném důvodu, vnitřním přesvědčení a energii, proč si žena nechá implantáty vložit. Je to samozřejmě téma mnohem obsáhlejší. Neříkáme, že je to jen špatné nebo jen dobré. Uvádíme jedny z možných důvodů, které se však opravdu dějí).
Milý muži zlob se nyní, pokud jsi tím pobouřen. Ale toto téma se týká obou pohlaví a nemůžeš to celé hodit opět pouze na ženy.. Drahý muži. Doba pokročila.
Člověk však přizpůsobil tento "vynález" k obrazu svému a našel způsob, jak na tomto vydělat. Opravdu hodně vydělat.
Kdo asi propaguje mohutnou reklamní kampaň? Kdo dává do kolektivního podvědomí tyto obrazy vzrušujících žen v sexy polohách? Kdo na vás stále vydělává?
Ti mocní "nahoře" a ženy. ˇ
Některé ženy si našly způsob, jak z toho vytěžit své, jejich sexuální moc nad vámi však často zmizí v momentě, kdy do nich vstoupíte. Ať už je obal sebekrásnější, to skutečné co uvnitř chcete najít - LÁSKU - tam není, je pryč, a tak pro vás není těžké odejít za jinou ženou, pro povrchní zábavu.
A Ti mocní? Ti stále svojí moc drží.
Ale ztrácejí.
 
Berte prosím v úvahu čistě obecnou rovinu . Zcela individuálně má jak žena, tak muž ohledně implantátů i čehokoliv jiného vlastní jedinečné důvody a příčiny, které se nemusí nutně shodovat s výše uvedeným. Jen vám chceme dát do bližších souvislostí základní roviny celého tématu společnosti jako celku, pro vaše pochopení jemných souvislostí.
Víme to dobře, že vy jež čtete toto poselství jste jiní.
 
A někteří to možná už dávno tušíte, že to nejsou vaše niterní touhy a postoje, které jsou vám společností předkládány.
Vy nechcete dokonalou upravenou nafasádovanou krabici, z které nejde žádné světlo. Nechcete ani ženu, která vás svojí krabicí bude manipulovat.
Nechcete však ani ženu zraněnou a poníženou.
Ti z Vás, kteří to tak nyní cítí, přidejte se k těm opravdovým ženám, které se nyní probouzí. Ukažte jiným ženám, že nejsou všichni muži stejní. Ukažte jiným mužům, že láska není slabost, ale DAR. Že nic jim nedodá tolik LESKU A ÚCTY, NEŽ LÁSKYPLNÉ SPOJENÍ MUŽE A ŽENY.
Vaše odkrytá něha je tou nejsilnější energií, jaké jste schopni.
Není pro ženu více přitažlivé, než SILNÝ, ODVÁŽNÝ, ČESTNÝ, UPŘÍMNÝ A STATEČNÝ MUŽ, který ji neohromí svojí MUŽNOU SILOU (to žena dávno ví to na vás již dávno obdivuje!), ale ohromí ji právě to, když takto SILNÝ MUŽ, který je opravdu mocný a silný "bojovník" se vůči ní své "síly" vzdá a projeví ji něhu.
To je to nejcennější co žena může od muže dostat.
Silný muž neobrátí svoji sílu proti ní, ale naopak ji "schová" tím, že otevře své srdce, které je stejně zranitelné, stejně citlivé jak srdce ženy.
TADY PŘICHÁZÍ HARMONIE A JEDNOTA.
SRDCE MÁTE STEJNÁ.
Jakmile vůči ženě projevíte něhu a otevřenost, otevře vám hloubku a předá vám to, po čem prahnete zase vy. Její neuvěřitelnou SÍLU LÁSKY. Božský Dotek, prostřednictvím kterého zakusíte Boha a místo osamocení přijde pocit dokonalého souznění.
Dostanete ten vnitřní pocit smyslu života. Budete s chutí tvořit a budovat a při dosažení cíle už nebude hluboký emoční pád dolů, opětovné neuspokojení, pocit, že už nic netěší nebo nutnost dalšího cíle (dalšího neuspokojení)....
...zakusíte harmonii, souznění. Neboť nejvyšším darem je vaše žena, spolu s ní vytváříte život a díky láskyplné síle a podpoře si můžete budovat vaše společné sny, vize, plány a cíle. Už však nepodlehnou agresivitě, krutosti, ničivosti, zlobě, bezcitnosti. Světlem povedou další jako MAJÁK. Nezapomínejte na sílu rodiny, na děti. Jen vzájemným spojením ženy a muže je možné stvořit ZÁZRAK - DÍTĚ.
Každý z vás má odlišné poslání. Jste vědci, léčitelé, učitelé, umělci, řemeslníci, politici, spisovatelé, sportovci. Předávejte prosím prostřednictvím svého povolání nejen lesk vaší úchvatnosti, rozumu, že jde dokázat i nemožné, předávejte i silné Světlo, které posvětí vaši práci.
Vaše stavby, domy, výrobky budou zářit svojí kvalitou na kilometry. Vaše články a přednášky ponesou moudrost, která se dotkne dalších srdcí. Vaše sportovní výkony prosytí božská síla všeho, co je člověk schopen dokázat a zaktivovat. Nepředáte jen hmotnou část, ale zároveň tu energetickou. A protože energie jsou podstatou všeho tak věřte, že energetický odkaz nepodléhá času a zůstane ve věčném proudu Světla.
Spojte se ve svém srdci znovu s Bohem. A když to nepůjde s Bohem tak s Láskou. Se ženou svého srdce.
Chcete sdílet svůj život a létat na křídlech Lásky? Užívat takového sexuálního spojení, kde prožijete nekonečný energetický a duchovní orgasmus? Kde však i váš fyzický orgasmus se prodlouží nad rámec vědecky možných poznatků? Kde výbuch sexuálních sil ve vašem těle prolétne vaším třetím okem a otevře vám novou dimenzi myšlení i vnímání?
Pak nechoďte již po povrchu věci a už vůbec ne po povrchu ženy. Orgasmů nekonečné síly můžete dosáhnout jen tehdy, pomůže-li vám k tomu ženina síla, její hloubka. Tu odemknete pouze tím, že odsunete své touhy po uspokojení, až na druhém místo. Myslete nejdříve na ni. Když budete trpělivě zahřívat její vodu, nakonec se ohřeje a její var, společně s Láskou, která dá vašemu aktu posvěcení a rozsah několika dimenzí, odemkne její sílu. Vytryskne pro vás energetický pramen, který vás ve společném orgasmu spojí se vším, s Univerzem, s Nekonečnem, s Věčností. Stanete se součástí nejvyšší lásky.
Pokud zůstanete na povrchu, nedotknete se ženy, nedá vám možnost odemknout její spojení s Božským Já přes milostný akt Lásky.
Drazí muži, můžete jít skrze druhou cestu, cestu meditace a mnoho mužů již touto cestou šlo, jde a půjde. Skvělé, pak jste připraveni a vy všichni již víte, o čem celé toto poselství je.
Muži zároveň věřte - jste svobodní.
Není smyslem tohoto poselství vám kázat, jak máte jednat.
JEDNEJTE TAK POUZE, POKUD TO CÍTÍ VAŠE SRDCE.
Jinak to nebude mít dlouhý význam a slova se minou účinkem.
Pokud chcete nadále profitovat z rozmanitých sexuálních pobavení, ovládání žen, sledování cílů svého ega, bezcitné kariéry, moci pramenící pouze z vašeho majetku a postavení, atd.
 
--- pak tak konejte, bez pocitu viny ---
 
jen si prosím uvědomte, že v budoucnosti dost možná ponesete následky svých činů
o tom je svoboda konání, jež jste dostali od Stvořitele
pak se neptejte proč Bůh dopustil to či ono, neboť si volíte zcela svobodně druh cesty i své činy
 
Vše je cesta a někteří z vás se tu i "takto chovají", aby poskytli karmicky růst pro ženy, které v minulých životech mohly být zase takovými muži.
Ale i pro vás přijde doba, kdy váš karmický úkol skončí a budete toužit po něčem víc, po LÁSCE.
Pak je možné, že si vzpomenete znovu na toto poselství a již budete vědět co dělat.
Pro každého z vás nakonec existuje žena, ta pravá žena.
K tomu je však třeba dozrát, nic nejde uspěchat. Proto nyní konejte vše tak, jak cítíte.
Nepředbíhejte svůj vývoj, pokud to není vaše přirozená touha a volba.
Avšak pro Ty z vás, kteří již na této cestě Lásky jste, máme poselství. Jsou tu ženy s kterými můžete znovuobjevit společný Svatý Grál. Pomozte nejen jim, ale i ostatním mužům tím, že cestu nastoupíte.
Tím posvítíte na cestu dalším, kteří půjdou za vámi a již budou mnohem silnější, neboť je právě VAŠE SVĚTLO POSÍLÍ.
Věřte, nic není nikdy marné.
VĚŘTE, ŽE SILNÝ, MOCNÝ A MILUJÍCÍ MUŽ, JEŽ NALEZL HARMONII A JE ŠŤASTEN PO BOKU SVÉ ŽENY, SVÉ RODINY, NENÍ MARNÝM SNEM.
Zůstaňte silní, statní, udatní a ve svém srdci otevřete prostor pro něhu. Pokud jste schopni ochránit a milovat svoji ženu a otevřít se její jemnosti, věřte, že opravdová žena uzná vaši skutečnou sílu.
Doba je připravena také pro duchovní práci v páru. Do všech rovin života přichází spolupráce, harmonie.
OBA JSTE JEDNOTOU. MILUJTE SVÉ ROZDÍLNÉ ROVINY TAK DLOUHO, DOKUD NEZJISTÍTE, ŽE JSTE JEDNOTOU.
VÁŠ DUÁLNÍ SVĚT JE NÁDHERNÝM MÍSTEM, KDE JE MOŽNÉ JEDNOTU ZAKUSIT.
TOMU SE ŘÍKÁ VE VAŠÍ ŘEČI - RÁJ NA ZEMI.
TEN MŮŽETE PROŽÍVAT VE SVÉM SRDCI.
 

ZÁVĚREM

Milovaní muži, i ve vás je část mužské i ženské energie. (V ženách je část ženské i mužské). Proto transformací a svým růstem zároveň každý pomáháte opačnému pohlaví.
Zaměřili jsme toto poselství v obecné rovině na dvě pohlaví, nicméně vždy je za vším jedinečná cesta každé duše a bytosti.
Veškerá témata co jsme zde uvedli jsou neustále očišťována a uzdravována mocnými archanděli, anděli, duchovními průvodci z vůle samotného Nejvyššího, tedy z požehnání Nejvyšší Lásky.
Každému jednotlivě z vás je pomáháno na vaší cestě a to ve všech souvislostech.
Stačí se tomu otevřít.
Dopřejte si čas a vždy jednejte podle svého přesvědčení. Tento proces nejde unáhlit.
Naše poselství je tu pro vás jako možné vodítko. Je jen na vás, zda se ho chytnete, nebo půjdete jiným směrem svého života. A veškeré směry jsou správné. Buď vám toto jedinou útěchou, že žádný krok není chybou, ale pokaždé zkušeností vedoucí k transformaci.
S Láskou, Úctou a Pokorou Ti, jež vás podporují na vašich Cestách.
Se vší Pokorou, že mi bylo dovoleno dotknout se i mužského tématu a nádherné čisté mužské síly - předala Simona Angelika 19. 9. 2011
Drazí muži,
paní Jana Smištíková pro vás vytvořila tyto nádherné posilující MANDALY, které představují vaši sílu i lásku. Věříme, že se budou líbit také ženám.
 
Síla lásky muže
 
Mužská síla
 
Síla muže
 
Další krásné obrázky - totem síly a moudrosti naleznete
zde
 
Toto poselství je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně zdroje i s aktivním odkazem http://jedinecnoucestou.webnode.cz/
Připravili pro vás
Simona Angelika a Filip Jiroušek
 

 

S

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 215711
Mesiac: 1424
Deň: 34