Choď na obsah Choď na menu
 


čo sú čakry

prevzatéhttp://helar.wordpress.com/2010/03/13/tradicna-cinska-medicina-tcm-organy-tela-a-ich-funkcie

Čo sú čakry?

Čakra znamená v Sanskrite disk alebo koleso a označuje jedno zo siedmych základných energetických centier nášho tela. Každé z centier sa viaže na jednu z významných žliaz s vnútornou sekréciou, ktoré sa odkonárujú od chrbtice, a súčasne sa vzťahuje na rôzne úrovne vedomia, na rôzne archetypy, vývojové štádiá života, farby, zvuky, funkcie ľudského tela a mnoho iných.

Sú rôzne prístupy k čakrám. Najznámejší ich delí na sedem základných čakier (vo vedľajšom obrázku sú symbolizované zdola nahor, od prvej dole po siedmu celkom hore):chakraline.gif

  1. koreňová
  2. sakrálna
  3. pupočná/Solar Plexus
  4. srdcová
  5. hrdelná
  6. čelová/Tretie oko
  7. korunná.

Rozloženie čakier je znázornené na obrázku v časti Kundalíni línia (nižšie na stránke). 

Všetky párne čakry zosobňujú “ženské” vlastnosti ako uvoľnenosť a otvorenosť. Upevňujú naše právo cítiť, milovať a vidieť.

Nepárne čakry zosobňujú ”mužské” vlastnosti: presadiť svoju vôľu a upevniť právo mať, požadovať, hovoriť a vedieť. 

Každá čakra zodpovedá za iné orgány v ľudskom tele a za iné psychické schopnosti. Ak má dostatok energie, človek funguje bez problémov. Ak energia v čakre poklesne, dostavia sa problémy a choroby.

Čakry sa dajú energetizovať cvičením (napr. Päť Tibeťanov alebo Zham Zhuang). 

Realita – čakry sa viažu k žľazám

Naše telá sú miniatúrne slnečné sústavy, v ktorých funkciu srdca a tým aj centra celého systému zohráva naše srdce. Sedem žliaz s vnútorným vylučovaním tvorí sedem duchovných centier. Sú to tieto žľazy:

Každé duchovné centrum je ovplyvnené istou astrologickou silou, ktorá je fyzickou manifestáciou istej posmrtnej roviny.

Na najnižšej úrovni sa nachádzajú pohlavné žľazy. Keď sa ich energia využíva len na sexuaálnej rovine a bez kontroly, môže viesť k sexuálnym úchylkám alebo živočíšnemu sexu. Ak pohlavné žľazy predstavujú najvyššie duchovné centrum, ktoré človek za života aktivoval, po smrti skončí na 1. posmrtnej rovine, ktorú reprezentuje planéta Saturn. Edgar Cayce o tejto rovine hovoril, že je to očistec, kde sa eliminujú negatívne vplyvy. Podľa neho to nie je príjemné miesto na pobývanie, pretože všetka neadekvátna hmota tam podlieha premene. Je to miesto, odkiaľ sa začína znova.

zlazy.jpgNa ďalšej úrovni je žľaza, ktorá sa nazýva lyden. Predstavuje “dvere”, ktorými duša môže vystúpiť do vyšších posmrtných rovín. Ak za života človek nedokázal aktivovať vyššie duchovné centrá než lyden, jeho duša sa po smrti dostáva do 6. posmrtnej roviny, ktorú reprezentuje planéta Neptún. Toto je astrologická rovina mysticizmu. Na tejto rovine duša má priamy kontakt so stvorením.

Ďalšia vyššia úroveň sú nadobličkové žľazy. Toto duchovné centrum jasne vnímame v obdobiach stresov, keď vypúšťa do krvného obehu adrenalín a pomáha nám ujsť alebo bojovať. Nadobličky sú podľa Caycea taktiež úložiskom nášho emocionálneho balastu. Z tohto centra vychádzajú negatívne pocity ako nenávisť a hnev. Ak sa človeku podarilo za života rozvinúť nanajvýš nadobličkové duchovné centrum, dostane sa jeho duša na 5. posmrtnú rovinu, ktorú fyzicky reprezentuje planéta Mars. Táto rovina je astrologická rovina hnevu. Duša sa tu musí naučiť kontrolovať svoju bojovnosť, agresivitu a pudy.

Ďalšia úroveň je detská žľaza. Nachádza sa za srdcom. Pretože tymus sa spája so srdcom, spája sa aj s láskou. Láska otvára všetky dvere. V tomto centre sa budí láska ako synonymum empatie, nesebeckosti, úprimnosti a čestnosti. Ak jedinec za života aktivuje nanajvýš toto centrum, po smrti sa dostane na 4. rovinu, ktorú fyzicky reprezentuje Venuša a je to astrologická rovina lásky.

Ďalšia žľaza je štítna žľaza, nachádza sa na hrdle a vzťahuje sa na silu vôle. Zo zneužívania vôle na sebecké a dominantné ciele môže vzniknúť hyperfunkcia štítnej žľazy, a keď človek nemá silnú vôľu a vôbec sa nesnaží, vedie to priamo k opačnej poruche, tzv. hypotyroidizmu. Súčasne si však treba uvedomiť, že v niektorých prípadoch, keď došlo u človeka k nádorom na štítnej žľaze, vytvoril sa súčasne istý stupeň jasnozrivosti a telepatizmu. Ak štítna zľaza predstavuje najvyššie aktivované centrum v živote človeka, po smrti sa duša dostáva na 8. rovinu, ktorú fyzicky reprezentuje Urán. Je to astrologická rovina ducha. Podľa Caycea každý človek má prirodzený “šiesty zmysel”. Na tejto rovine duša rozvíja svoje psychické schopnosti.

Po úrovni štítnej žľazy nasleduje epifýza, ktorá je umiestnená trošičku nad hypofýzou. Keď sa toto centrum otvorí, človek zažíva spolupatričnosť so zvyškom sveta a spirituálne prebudenie. Keď sa toto centrum denne stimuluje, napr. cez meditáciu, môže vyústiť do jasnozrivosti a proroctva. Na druhej strane, hyperaktivita tohto centra vedie k vzniku schizofrénie.

Ak je epifýza najvyšším aktivovaným centrom za života, dostáva sa duša po smrti na 2. posmrtnú rovinu, ktorú predstavuje Merkúr, astrologický reprezentant mysle.

Najvyššiu úroveň duchovnosti predstavuje hypofýza, ktorá je kontrolnou žľazou celého tela. Nachádza sa za očami a medzi nimi vzadu v mozgu. Týmto centrom sme spojení so zvyškom Univerza a otvorením tohto centra dochádza k definitívnemu spirituálnemu prebudeniu. Po aktivácii tohto centra bude duša po smrti umiestnená na 7. posmrtnej rovine, ktorú predstavuje planéta Jupiter a je to astrologická rovina sily. Cayce ju opisoval ako rovinu “vysokej uvedomelosti a veľkých skupín”.

Celý posmrtný svet podľa Caycea zastrešuje planéta Pluto, fyzická reprezentácia plného vedomia.

Medzi realitou a ezoterikou – kundalíni línia a kundalíni čakry

Tie čakry, ktoré sa spájajú so siedmimi žľazami s vnútornou sekréciou, sa nachádzajú na našom éterickom tele, teda na energetickej “obálke” nášho tela. Éterické telo je akoby naším dvojníkom. Choroba sa prejaví najprv na ňom, než zasiahne samotné telo. To značí, že chorobu možno odstrániť včas z éterického tela.

Energia, ktorá prúdi naším telom, má rôzne mená. Indovia jej hovoria kundalíni, Číňania čchi a Japonci ki, ale vždy ide o jednu a tú istú energiu. Má svoj centrálny kanál, ktorý sa tiež volá rôzne; tu použijem názov Sušumna. Tento kanál prebieha stredom nášho éterického tela zhora nadol a naopak. Existujú ešte dva ďalšie kanály, jeden z nich križuje Sušumnu a druhý prebieha popri nej; volajú sa Ida a Pingala.

Čakry sa nachádzajú na Sušumne v miestach, kde ju križujú Ida a Pingala. Energia sa po týchto kanáloch pohybuje v tvare, ktorý približne primomína tvar ľudskej genetickej špirály.

Nasledovný obrázok (podľa Diane Steinovej) ukazuje, ako sú čakry rozmiestnené a ako súvisia s jednotlivými aurickými vrstvami ľudského tela:

kundalini-linia.jpg

Prvé tri čakry – koreňová, sakrálna a pupočná – sa spájajú s fyzickým prežitím tela. Ďalšie tri – srdcová, hrdelná a čelová – definujú vyššie ľudské potreby ako základná spiritualita a intuícia. Posledná čakra je čisto spirituálna a sídlo našich mentálnych modelov.

Podľa niektorých vyobrazení prvá a siedma čakra sú vlastne vstup a výstup energie z nášho tela. Starí Indovia spájali čakry so spiacou haďou bohyňou Kundalíni. Je skrútená okolo základne prvej čakry a keď sa zobudí, špirálovite sa zdvíha energetickými kanálmi a prechádza každou čakrou a aktivuje postupne vyššie roviny pochopenia až po osvietenie v poslednej čakre. Takto to zobrazuje aj nasledovný obrázok (vypožičaný z internetu, zdroj pravdepodobne Barbara Brennanová):

fig7-3.gif

A teraz skutočná ezoterika – hara línia a hara čakry

Väčšina liečiteľov sa riadi kundalíni systémom čakier. V poslednom čase sa však objavujú aj popisy ďalších čakier, ktorým sa hovorí “hara-línia” podľa trojčakrového systému Barbary Brennanovej. Diane Steinová tento systém dopracovala na 13-čakrový systém emocionálneho tela, ktorý ukazuje nasledovný obrázok:

hara-linia.jpg

Hara línia udržiava náš zmysel života, to, prečo sme tu v danom okamihu. Jasné porozumenie tohto zmyslu vedie k produktivite, naplneniu a vyrovnanosti. Energetické bloky na tejto línii nám prekážajú dosiahnuť náš zmysel života.

Tak, ako kundalíni čakry, aj hara čakry majú farebný systém, ktorý zodpovedá farbe rôznych kameňov. Pomocou energie kameňov možno zasiahnuť do energie čakier.

Prvá čakra je transparentné centrum (t.j. všetky farby a žiadna farba) nad hlavou a volá sa transpersonálny bod. Je to naše spojenie s energiou vesmíru alebo energiou Prázdna (a zodpovedá približne korunnej čakre v Kundalíni systéme). Obsahuje dôvod, prečo sa daný jednotlivec vtelil do tohto tela, s touto mysľou, s týmito emóciami a týmto duchom. Časť univerzálnej energie sa v tomto bode mení na individuálnu realitu a život. Čchi Kung nazýva tento bod Nebeské Čchi, iné meno je Hviezda duše. Aktivujú ju bezfarebné kamene (napr. horský krištál).

Po nej nasleduje nižšie centrum, ktoré pozostáva z dvoch strieborných čakier za očami. Tieto sa volajú zrakové čakry. Oči sa pri liečení využívajú ako laser, využívajú sa pri vizualizácii a vizualizácia sa zas využíva aj pre sformovanie našich požiadaviek (kúziel). Sú to čakry nižšej dôležitosti, ale pre liečiteľov významné. Otvárajú ich sivé, striebristé a ligotavé kamene.

Nasleduje čakra kauzálneho tela. Nachádza sa na báze lebky, kde sa šija spája s hlavou. Niektorí liečitelia vidia toto dôležité centrum ako striebristobelasé, iní ako purpurové vlákno okolo zlatého pradena. Kamene pre túto čakru sú buď nachové, alebo striebristobelasé. Táto čakra predstavuje Neprázdno (Non-Void) a premieňa nefyzické informácie na vedomie (napr. chanelling, automatické písanie a práca s duchmi-učiteľmi. Keď je čakra vyvážená, prináša plné nasadenie v prospech zmyslu života (ale pritom by žiadna hara čakra nemala byť potlačená).

Ďalšia na línii hara je čakra detskej žľazy (tymusová), taktiež jedna z hlavných čakier. Farba tohto centra je akvamarínová alebo aqua a spája hara líniu s kundalíni líniou. Dáva nám spojenie s našimi emóciami. Na fyzickej úrovni ochraňuje imúnny systém, ktorý evidentne podlieha vplyvu emócií, na emocionálnej úrovni zodpovedá za našu chuť do života. Podnecuje našu hnaciu silu, aby realizovala náš zmysel života a pri liečení má schopnosť zlepšiť stav alebo vyliečiť väčšinu príčin nemocí.

Pod tymusovou čakrou je bránicová čakra, umiestnená na bránici, tesne nad solárnym plexom. Jej farba je limetovo zelená a aktivujú ju niektoré zelené alebo žltozelené kamene. Symbolizuje vyčistenie prekážok na životnej ceste, čistí celú hara líniu a toto čistenie môže byť hlboké a emocionálne. Niektorí liečitelia ju nazývajú aj “odpadková čakra” alebo “dáviaca čakra” – proces pozitívny, ale nie zrovna príjemný… Treba ho akceptovať a nebrániť sa mu.

Ďalšie centrum je hara čakra, či vlastne samotná hara. Nachádza sa asi 6-7 cm pod pupkom, nad sakrálnou kundalíni čakrou. Jej farba je zlatá až oranžovohnedá, ale počas liečenia sa dokáže zmeniť až na ohnivú červenú. V Ázii v tomto bode začína každá práca s energiou, pretože symbolizuje spojenie energie s telom a žriedlo životnej sily. Zásobuje našu vôľu prežiť energiou zo zemskej čakry a zodpovedá za silu, moc, životaschopnosť a regeneračnú schopnosť.

Po nej prichádza čakra perinea. Nachádza sa v blízkosti konečníka. Je to brána, ktorou sa do tela dostáva čchi energia zo zeme a zbiera a skladuje sa v hara čakre. Čchi kung túto čakru nazýva “brána života a smrti”. V tejto čakre je zakotvený náš zmysel života a spojený s fyzickou realitou. Farba tejto čakry je rubínová alebo gaštanová a aktivuje ju len zopár kameňov.

Za kolenami sa nachádzajú dve menšie čakry – pohybové čakry. Riadia náš pohyb vpred na životnej ceste. Ľudia, ktorí pri naplnení svojho zmyslu života majú problémy, môžu mať bolesti v kolenách. Farba je tmavozelená alebo žltohnedá a také kamene ju aj aktivujú.

Na chodidlách sa nachádza ďalší pár čakier – zemniace čakry (Číňania im hovoria “bublajúce žriedla”). Ich farba je hnedá a premieňajú náš zmysel života na jeho fyzickú manifestáciu.

Posledná hara čakra sa nachádza pod nami v zemi, tak hlboko, ako sa len dokážeme zazemniť. Volá sa zemská čakra a zakotvuje hara líniu v zemi. Jej farba je lesklo čierna a aktivujú ju niektoré čierne kamene. Zakotvuje nás do našej doby, času a na tejto planéte; mení náš zmysel života na jeho “pozemskú” manifestáciu. Odvádza balast a kotví nás v realite.

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.
 Mail list


Archív

Kalendár
<< máj / 2023 >>

Štatistiky

Online: 2
Celkom: 215709
Mesiac: 1428
Deň: 34