Choď na obsah Choď na menu
 


aktuálne odkazy

 Ďakujeme za 2% z daní príjmu za rok 2019

1..2.2019
PROTOKOL O REGISTRÁCII DO NOTÁRSKEHO CENTRÁLNEHO REGISTRA URČENÝCH PRÁVNICKÝCH OSÔB (NCRPO)

Podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel bola vykonaná registrácia nasledovných údajov do Notárskeho centrálneho registra určených právnických osôb:

Dátum registrácie: 30.11.2020

Dátum poslednej zmeny: 30.11.2020

Číslo registrácie NCRpo: 7539/2019

Názov organizácie: Cesta osobného poznania a pomoci

Právna forma: Občianske združenie IČO42253578

Sídlo organizácie

Ulica: Vyšehradská 3013/19

Mesto: Bratislava - Petržalka -

  PSČ:85106 Bratislava V -


 

Slovenská republika

IBAN  SK 5975000000004013854425

Československa banka , a.s

Žiadatel svojím podpisom potvrdzuje správnosť zaregistrovaných údajov a súhlasí so zaradením organizácie do zoznamu prijímateľov podľa § 50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení noviel.

Zároveň si je vedomý, že zaregistrované údaje budú po ukončení zákonom stanoveného registračného obdobia nezmeniteľné a v nezmenenom tvare záväzné pre správcu dane na poukázanie podielu zaplatenej dane. V prípade, že z dôvodu chybných údajov správca dane nebude môcť poukázať podiel zaplatenej dane, následná oprava chybných údajov, či následné poukazovanie podielu zaplatenej dane nebude možné!

Ďalej si je vedomý, že ak organizácia nesplnila zákonom stanovepovinnosť podľa $ 50 ods. 13 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znenoviel, Notárska komora SR nezaradi organizáciu do zoznamu prijímateľov podľa § 50 ods. 14 toho istého zákona ani v tom prípade, ak bola registrácia u notára vykonaná.

Protokol zo dňa: 30.11.2020 Podpis žiadateľa o registráciu (zástupca registrovanej organizácie):

          Kontakt :Achbergerová Mária 0903721350             

  

 

Rubriky

Príspevky

Aktuálne odkazy 2021

20. 10. 2020

Oznam počas epidémie

17.01.2021

 
Celý príspevok | Rubrika: aktuálne odkazy | Komentáre: 0

Ďakujeme

24. 4. 2020

24.4.2020 Ďakujeme za pomoc socialne slabším

 
Celý príspevok | Rubrika: aktuálne odkazy | Komentáre: 0